Text 1, Heiligsprechung, Vorbereitung der Heiligsprechung von Bruder Charles

hervorgehoben

IESUS CARITAS PRIESTLY FRATERNITY

Vorbereitung der Heiligsprechung von Bruder Charles

Thema 1: Die Heiligsprechung von Bruder Charles und unsere Option für die Armen

Fr. Fernando Tapia
International Team

„Die Pandemie hat die schwierige Situation der Armen und die große Ungleichheit, die auf der Welt herrscht, aufgezeigt“, hat Papst Franziskus am 19. August gesagt. Und er fügte dann noch hinzu: „Obwohl das Virus keinen Unterschied zwischen den Menschen macht, ist ihm auf seinem zerstörerischen Weg große Ungleichheit und Diskriminierung begegnet. Und es hat sie noch vermehrt!“ In anderen Worten: die Armen leiden heute mehr denn je, aufgrund fehlender Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit und Hunger.

Der Heilige Vater hat erkannt, dass die Antwort auf die Pandemie zweierlei umfassen muss. Auf der einen Seite „ist es essentiell, ein Heilmittel für ein kleines, aber schreckliches Virus, das die ganze Welt in die Knie zwingt, zu finden“. Und er fährt fort: „Wir müssen auch noch ein Heilmittel für ein großes Virus, nämlich jenes der sozialen Ungerechtigkeit, der Chancenungleichheit, der Marginalisierung und des fehlenden Schutzes der Schwächsten finden.“ Diese Situation treibt uns dazu an, unsere dem Evangelium gemäße Option für die Armen zu bekräftigen.

Franziskus hat in seiner Katechese gesagt: „Glaube, Hoffnung und Liebe drängen uns zu diesem vorrangigen Blick auf die Bedürftigsten, der über die notwendige konkrete Unterstützung hinausgeht. Es geht darum, dass wir den Weg gemeinsam mit ihnen gehen, dass wir uns von ihnen, die den leidenden Christus nur allzu gut kennen, evangelisieren lassen, uns von ihrer Erfahrung des Heils, ihrer Weisheit und Kreativität „anstecken“ zu lassen. Mit den Armen zu teilen bedeutet, einander gegenseitig zu bereichern. Und wenn es kranke soziale Strukturen gibt, die sie daran hindern, von der Zukunft zu träumen, müssen wir zusammenarbeiten, um diese Strukturen zu heilen und zu verändern.” (Wer würde in diesen Worten nicht Bruder Charles’ Evangelisierungsweg erkennen?)

Der Heilige Vater bekräftigt, dass „die Pandemie eine Krise ist, und aus einer Krise geht man verändert hervor: wir werden entweder besser oder schlechter. Wir sollten als bessere Menschen daraus hervorgehen, um der sozialen Ungerechtigkeit und der Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten.“

Dass die Heiligsprechung von Bruder Charles gerade in diesem Kontext stattfindet, ist kein Zufall. Durch dieses Gnadenereignis möchte Gott für alle Menschen einen Mann sichtbar machen, einen Gläubigen, einen Priester, einen Missionar, der sich mit Leib und Seele den Ärmsten und Zurückgelassensten seiner Zeit verschrieben hat: den Tuaregs. Er wurde einer von ihnen, ging an ihrer Seite, ließ sich von ihnen evangelisieren. Heiligkeit zeichnet sich heute durch die vorrangige Option für die Armen aus.

Wenn wir die Heiligsprechung von Bruder Charles so gut wie möglich vorbereiten und feiern möchten, dann geht es nicht darum, Bruder Charles zu glorifizieren, sondern in der ganzen Kirche die aktive und proaktive Liebe zu den Geringsten zu stärken, was heute notwendiger denn je ist. Der Papst sagt in Evangelii Gaudium: „Die eigentliche Schönheit des Evangeliums kann von uns nicht immer angemessen zum Ausdruck gebracht werden, doch es gibt ein Zeichen, das niemals fehlen darf: die Option für die Geringsten, für diejenigen, welche die Gesellschaft aussondert und zurückweist.” (EG, 195).

Uns, der geistlichen Familie von Bruder Charles, wurde die Gnade seines Charismas zuteil, das im Kontext dieser Pandemie von besonderer Aktualität und Gültigkeit ist. Wir dürfen es nicht verbergen, vernachlässigen oder fruchtlos sein lassen. „Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist“, sagte der heilige Paulus zu Timotheus (2 Tim 1:6). Das ist die Einladung, die unser Bruder Charles und unser Herr Jesus Christus an uns richten, dass wir zur großen Erneuerung der Kirche beitragen sollen, die der Heilige Geist heute durch Papst Franziskus vorantreibt. Deshalb ruht auf uns eine große Verantwortung.

Zur Reflexion und zum Gebet allein oder in der Gruppe
• Sehe ich die Verbindung zwischen der Option für die Armen, der Erneuerung innerhalb der Kirche und der Heiligsprechung von Bruder Charles?
• Was in mir bedarf der Bekehrung, zu der der Herr mich durch diese Heiligsprechung einlädt?
• Was kann ich dazu beitragen, damit die Heiligsprechung all jene Früchte trägt, die Gott sich davon erwartet?

PDF: Text 1, Heiligsprechung, Vorbereitung der Heiligsprechung von Bruder Charles dt

Text 1, poln., Przygotowania do procesu kanonizajcji Brata Karola

Współnota Kapłańska Jezus Cariats
Przygotowania do procesu kanonizajcji Brata Karola

Temat 1: Proces kanonizajcji Brata Karola a nasza opcja na rzecz ubogich

Fr. Fernando Tapia
International Team

„Pandemia ukazała trudną sytuację ubogich i wielką nierówność panującą na świecie” – powiedział papież Franciszek 19 sierpnia, dodając że: „Chociaż wirus nie czyni różnic między ludźmi, to jednak napotkał na swojej destrukcyjnej drodze wielką nierówność i dyskryminację pomiędzy ludźmi. I jeszcze stał się przyczyną jej pogłębienia!” Innymi słowy: biedni cierpią dziś bardziej niż kiedykolwiek z powodu braku opieki zdrowotnej, bezrobocia i głodu.

Ojciec Święty zdał sobie sprawę, że odpowiedź na pandemię musi być dwojaka. Z jednej strony „ważne jest, aby znaleźć lekarstwo na małego, ale strasznego wirusa, który rzuca na kolana cały świat”. Z drugiej strony mówił papież: „Musimy także znaleźć lekarstwo na wielkiego wirusa, a mianowicie na niesprawiedliwość społeczną, nierówność szans, marginalizację i brak ochrony najsłabszych”. Ta sytuacja skłania nas do wybrania i wzmocnienia, istotnej dla Ewangelii opcji na rzecz ubogich.

W swojej katechezie Franciszek powiedział: „Wiara, nadzieja i miłość zachęcają nas do skupienia się na najbardziej potrzebujących, co wykracza poza wsparcie jednynie konkretnego człowieka. Chodzi o to, abyśmy szli przez życie razem z potrzebującymi i pozwolili się przez nich ewangelizować. Ubodzy dobrze znają z własnego doświadczenia cierpiącego Chrystusa. Pozwólmy się przez nich „zarazić” ich doświadczeniem zbawienia, ich mądrością i kreatywnością. Dzielenie się z biednymi oznacza wzajemne ubogacanie się. Kiedy istnieją chore struktury społeczne, które uniemożliwiają im marzyć o przyszłości, musimy współpracować, aby te struktury uzdrowić i zmienić ”. (Któż nie rozpoznałby w tych słowach ścieżki ewangelizacji brata Karola?)

Ojciec Święty stwierdza dobitnie, że ​​„pandemia to kryzys, a z kryzysu wychodzi się przemienionym: albo staniemy się lepsi albo gorsi. Powinniśmy wyjść z niej jako lepsi ludzie, aby położyć kres niesprawiedliwości społecznej i degradacji środowiska”.

To nie przypadek, że kanonizacja brata Karola odbywa się w kontekście pandemii. Poprzez to wydarzenie łaski jakim jest kanonizacja, Bóg chce uczynić Brata Karola widzialnym dla wszystkich ludzi, ukazać jako wierzącego, kapłana, misjonarza, który poświęcił się ciałem i duszą najuboższym i najbardziej opuszczonym swoich czasów – Tuaregom. Stał się jednym z nich, był u ich boku i pozwalał się im ewangelizować. Dziś świętość ukazuje się jako podstawowa opcja na rzecz ubogich.

Jeśli mamy dobrze przygotować i celebrować kanonizację brata Karola, to nie chodzi o jego gloryfikowanie, ale o wzmocnienie w całym Kościele aktywnej miłości do najmniejszych. To jest dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Papież mówi w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium: Piękno Ewangelii nie zawsze może być ukazane przez nas wiernie, ale jest znak, którego nigdy nie może zabraknąć: opcja na rzecz ostatnich, tych, których społeczeństwo odrzuca. (nr 195).

Jako duchowa rodzina brata Karola, zostaliśmy zaszczyceni łaską jego charyzmatu, który jest szczególnie aktualny i ważny w kontekście przeżywanej obecnie pandemii. Nie powinniśmy tego charyzmatu ukrywać, zaniedbywać albo pozwolić, by pozostał bezowocny. „Z tej właśnie przyczyny – pisze św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza – przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk” (1,6). To jest zaproszenie, które kieruje do nas nasz brat Karol i nasz Pan Jezus Chrystus, abyśmy przyczynili się do wielkiej odnowy Kościoła, którą Duch Święty dzisiaj promuje przez papieża Franciszka. Dlatego spoczywa na nas wielka odpowiedzialność.

Do refleksji i modlitwy indywidaualnej lub w grupie

• Czy widzę związek między opcją na rzecz ubogich, odnową w Kościele a kanonizacją brata Karola?
• Co potrzebuje we mnie nawrócenia, do którego Pan mnie zaprasza przez tę kanonizację?
• Co mogę zrobić, aby kanonizacja przyniosła wszystkie owoce, jakich Bóg od niej oczekuje?

PDF: Text 1, poln., Przygotowania do procesu kanonizajcji Brata Karola pl

Erics Brief an die Brüder in aller Welt, 15 Oktober 2020

hervorgehoben

PRIESTERBRUDERSCHAFT JESUS CARITAS

ERICS BRIEF AN DIE BRÜDER IN ALLER WELT

Dumaguete City, Philippinen, 15 Oktober 2020

Liebe Brüder,

Euch allen Frieden und brüderliche Liebe in Zeiten der Pandemie!

Wie Maria von Magdala von Freude erfüllt war, als sie den Elfen die Auferstehung Jesu verkündigte, so bin ich demütig und doch von großer Freude erfüllt, da ich Euch folgendes mitteilen will. Christus, der Auferstandene, hat Maria zu Vorbereitung ihrer Brüder auf die Gute Nachricht, beauftragt, hinzu gehen und meinen Brüdern zu sagen, dass sie sich nach Galiläa auf den Weg machen sollen. Dort werden sie mich sehen.“ (Mt. 28:10) Galiläa ist Jesu erwählter Ort, wo sie ihn nach seiner schmerzerfüllten Kreuzigung in Heiterkeit und Herrlichkeit sehen werden. Es ist also ein Ort der Begegnung, der Verwandlung und des erneuerten Versprechens, ihm jenseits des Passionsgeschehens zu folgen. Als sie miteinander über ihre Angst vor der Zukunft, über Verwirrung und über ihre Schuldgefühle hinsichtlich dessen, was geschehen war, sprachen, kam Jesus in ihre Mitte. Geduldig ließ er sie mit neuen Augen ihre kleinen Geschichten der Ernüchterung und der Schmerzen im Licht der viel größeren Geschichte des Reiches Gottes sehen. Erst nach der Erfahrung der Vergebung und des Friedens im auferstandenen Christus durchdrang die Brüder anhaltend erneut Freude und furchtlosen Mut, sodass sie das Evangelium durch ihr Leben hindurch bis hin zum eigenen Martyrium hinausschrien.

In gleicher Weise lädt Jesus uns ein, zu den Galiläas unserer brüderlichen Gemeinschaft – lokal, national, regional und international – zu gehen, um erneut das Christusereignis in unserer Welt und Geschichte zu sehen. Erlaubt mir, mit Euch aus demselben Geist heraus einige Vorschläge, Anstößer zu Reflexion und Aktion zu teilen hinsichtlich unserer Vorbereitung, Feier und Nachfeier der Heiligsprechung von Bruder Karl. Diese Vorschläge sind Ergebnisse der Online-Treffen des Internationalen Rats. Es ist unsere Hoffnung, dass sich uns – gemeinsam und individuell – Räume der Dankbarkeit, der Freude und des Staunens über dieses Geschenk öffnen. Möge dieses Geschenk uns, die wir vom Leben und Zeugnis von Bruder Karl angetan sind, zu Erneuerung, Vertiefung und erneuerten Versprechen anregen. Dabei ist wichtig, uns zu erinnern, dass wir dieses Geschenk gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Geistlichen Familie feiern.

Wie also sollen wir die Heiligsprechung von Bruder Karl feiern? Obwohl das Datum noch nicht feststeht, halten wir es für wichtig, unsere Dankbarkeit und Freude zu planen und zu organisieren. Erlaubt mir, vor allem anderen Dir die Frage zu stellen: Wie bedeutsam ist die Heiligsprechung von Bruder Karl für Dich, die Du Dich von der Spiritualität Bruder Karls leiten lässt? Wie verstehst Du dies? Darf ich Euch einladen, diese Frage Euch für einige Zeit zu stellen und gut darauf zu hören, welchen Wert dieses Ereignis innerlich für Euch hat. Wenn wir aufeinander hören und uns miteinander austauschen, können Deine persönliche Wahrnehmung und die Einschätzungen Anderer zu einer sprudelnden Quelle werden, aus der wir inspirierende Anregungen für unsere kreative Planung und für die Feier des Ereignisses schöpfen können.

Es ist unsere feste Überzeugung, dass es bei der Heiligsprechung keineswegs um eine Glorifizierung von Bruder Karl geht. Dies wäre konträr zu allem, was er gelebt hat. Es geht vielmehr darum, die Erneuerung der Kirche, der Welt und des Klerus mit Herzenswärme effektiv voranzutreiben, indem wir auf dem Charisma, der Intuition, der Botschaft und dem Erbe von Bruder Karl aufbauen. Heute, unter der mutigen Führung von Papst Franziskus, bewegt sich unsere Kirche zur Mission an den Peripherien, zu erneuerter Evangelisierung, zur Sorge für das Gemeinsame Haus, zum Aufbau von geschwisterlichen Gemeinschaften für globalen Frieden. Die Pandemie hat dazuhin einen komplexeren Virus ans Tageslicht gebracht, wodurch die Welt durch eine noch größere Spaltung zwischen Reich und Arm, durch zunehmende globale Spannungen unter politischen Führern, durch eine Marktwirtschaft, in der die menschliche und ökologische Verantwortung ausgestaltet wird und Kultur durch rapid sich ausbreitende digitale Informationen an Boden verliert. Diözesane Priester brauchen ein Vorbild, das sie für größere Radikalität anregt, um das Evangelium wirklich zu leben, und eine Spiritualität, die in der unkonventionellen Lebensweise von Jesus von Nazareth begründet ist. Bruder Karl war immer und wird immer ein Zeuge sein, der auf Jesus verweist. Dem zu folgen, was er lebte und woran er leidenschaftlich glaubte, sind wir eingeladen, auf den Pfaden uns zu bewegen, die er uns vorausgetrottet ist, und zwar mit derselben Liebe und derselben Intensität bis zu unserem letzten Atemzug.

Hier nun unsere bescheidenen Vorschläge:

Dass die Heiligsprechung nicht nur ein Ein-Tages-Ereignis werde, sondern ein längerer Prozess, in dem drei Phasen zu unterscheiden sind: VORBEREITUNG; FEIER; PHASE NACH DER HEILIGSPRECHUNG.

Dass wir alle Laien, Ordenschristen, Diakone, Priester, Bischöfe zur Teilnahme an unseren örtlichen, nationalen, regionalen und internationalen Prozessen der Reflexion, des Gebets und der Aktion einladen, womöglich zusammen mit den anderen Mitgliedern der geistlichen Familie.

Dass wir in unserer Vorbereitungsphase von folgenden Themen für die persönliche und gemeinschaftliche Unterscheidung der Geister angeleitet werden: Die Situation der Armen in unserer Welt von heute ( Ferdinando Tapia); Die Biografie von Bruder Karl und seine heutige Bedeutung (Honore Savadogo); Wesentliche Elemente der Spiritualität von Bruder Karl und ihre heutige Aktualität (Tony Llanes); Unser Weg der Evangelisierung, inspiriert vom Zeugnis von Bruder Karl (Fernando Tapia); Interreligiöser Dialog im Leben und in den Intuitionen von Bruder Karl (Jean-François Berjonneau).

Sie werden täglich auf unserer Homepage verfügbar sein – www.iesuscaritas.org. Wir lesen, reflektieren, beten, und lassen uns zur Aktion durch die Juwelen von Bruder Karl bewegen. Darf ich bescheiden an die kontinentalen Verantwortlichen appellieren, die nationalen und örtlichen Verantwortlichen zu motivieren, sich nach diesen Dokumenten auf unserer Homepage zu orientieren, sodass wir alle gemeinsam aus demselben Brunnen trinken können;

Dass unsere Reflexionen kreative Liturgien, missionarische und solidarische Aktionen auf die Peripherien hin hervorbringen mögen auf den örtlichen, nationalen, regionalen oder kontinentalen Ebenen, womöglich mit den anderen Mitgliedern unserer geistlichen Familie zusammen;

Dass der Verbund der Geistlichen Familie von Bruder Karl eine Vigil am Vorabend der Heiligsprechung in Rom organisieren möge und am Tag nach der Heiligsprechung in St. Peter eine Dankmesse, die vom Hochwürdigsten John MacWilliam, Bischof der Sahara, geleitet wird. Mehr Einzelheiten werden gleich nach Festlegung des Datums folgen.

Dass wir in der Zeit nach der Heiligsprechung eifrig Bruder Karl und seine Spiritualität verkündigen, indem wir Nazareth-Wochen für interessierte Jugendliche und Priester organisieren und nach Sprachen internationale Nazareth-Monate anbieten.

Ich danke Euch vielmals. Möge der Bruder für alle, der hl. Charles de Foucauld für uns eintreten, so dass wir als missionarische Diözesanpriester und als mutige, heutige Jünger von Jesus von Nazareth erneuern lassen.

In brüderlicher Verbundenheit grüßen Euch die Mitglieder des Internationalen Teams.

Euer Diener und Bruder,

Eric LOZADA

PDF: Erics Brief an die Brüder in aller Welt, 15 Oktober 2020 deut