Brief Jean François und Aurelio, Vernon, März 2017 auf Niederländisch

Lieve Broeders,

we zijn deze week samengekomen om te werken voor de Priesterfraterniteit die ons allen verbindt.

We hebben de personen opgeroepen die in het hart staan van onze bekommernissen en die ons motiveren voor de dienst die we samen aannemen: namelijk elkeen van jullie.

In dit kleine Nazareth Vernon, in het huis van onze broeder François MARIN, die ons ontvangt als een vader, brengen wij God dank voor de broeders die jullie voor ons zijn.

Dank, François voor de gastvrijheid die je broederlijk aanbiedt aan de pelgrims die wij zijn.

Dit werk hebben we toegespitst op het herlezen van het leven van onze fraterniteiten.

Wij hebben gedialogeerd en onze meningen en bekommernissen gedeeld om te pogen een antwoord te brengen omtrent de vragen die het leven van onze fraterniteit aanbelangen in de onmiddellijke toekomst:

– de Europese bijeenkomst van de fraterniteiten in Polen deze zomer (Rudy)
– de Wereldbijeenkomst in Indië januari 2019 (Bangalore)
– het bilan van onze activiteiten in 2016 voor de Congregatie van de Clerus in het Vaticaan
– het lanceren van de Fraterniteit in Haïti
– het project om de verantwoordelijken van de verschillende takken van de spirituele Foucauldfamilie te ontmoeten in Aachen, april 2017
– de echo’s van het Jubileumjaar t.g.v. de Honderdste verjaardag van de zalige Charles de FOUCAULD die ons bereiken uit verscheidene landen
– de zorgen omtrent de gezondheid van onze broeder uit Madagaskar Felix
– onze vreugde het herstel te zien bij het verlaten van het ziekenhuis van Suso (Fraterniteit van Madrid, Spanje) na zijn chirurgische ingreep

Maandag 6 maart hebben we een uitwisseling gehad met de verantwoordelijken van de regio Île de France en Normandië (Yves de MALLMANN, Joseph JOURJON, Louis YON en Xavier CHAVANE).

Het was goed elkaar te ontmoeten om de werkelijkheid van het leven en de zorgen van onze fraterniteiten centraal te plaatsen.

Wij erkennen dat wij de ‘doortocht’ in onze Europese Fraterniteiten die steeds maar verouderen, beleven als een echte ‘Nazareth’-tijd.

Het weze een krachtige oproep om deze ‘passage’ hoopvol door te maken om in liefde de tijd van verouderen te beleven in de spiritualiteit van Nazareth. En dit terwijl wij met realisme vaststellen dat er nog weinig jongeren tot onze fraterniteiten toetreden.

Deze tijd dienen wij in eenvoud te beleven en in trouw, om ten einde toe te getuigen van het geloof dat ons bezielt. En dit in een Europa dat de neiging heeft zich terug te plooien op zichzelf, dat weigert vreemdelingen en vluchtelingen te onthalen en dat bang is. Deze angsten vertalen zich in het stijgen van populistische en reactionaire bewegingen.

Vóór alles, in de lijn van paus Franciscus, zijn wij geroepen om door ons leven de universele broederschap te manifesteren die broeder Charles ons nalaat en het missionair charisma van onze priesterfraterniteit Jesus Caritas.

Wij geloven dat de dialoog met de moslims in Europa mogelijk is! Wij beleven die ook in verschillende christelijke gemeenschappen door concrete acties waarbij we elkaar ontmoeten en nabij zijn. De vooroordelen en de bekoringen om in de andere een bedreiging te zien, moeten een voor een vallen. Bijvoorbeeld, in Frankrijk, in sommige volksbuurten, zijn een derde van de inwoners moslim. Wij dienen te leren om samen te leven en om te dialogeren met de werkelijkheid zoals ze zich presenteert.

Dinsdag 7 maart hebben wij in het logement van Jean-François bezoek gekregen van Jacques Gaillot, bisschop van Partenia, lid van onze fraterniteit. Hij is van Parijs gekomen om te participeren aan ons werk. De tijd die we met hem mochten doorbrengen vanaf zijn komst in het station te Vernon tot aan zijn vertrek is een echt geschenk geweest. In de uitwisselingen hebben we kunnen profiteren van zijn wijsheid om te verdiepen hoe we priester kunnen zijn in deze moeilijke tijd, hoe we kunnen blijven openstaan voor hoopvolle dingen en hoe we ons bereid kunnen maken ons te bevrijden van onze zekerheden en van ons Westers comfort… Dank je wel, Jacques dat je er was om jouw levensgetuigenis en je gegeven zijn aan Christus met ons te delen.

Woensdag 8 maart in de namiddag zijn we naar Michel Pinchon getrokken in het pastorij van Gouville. We troffen hem sterk aan, in goede gezondheid. Wij hebben kunnen vaststellen dat zijn huis open blijft voor heel veel bezoeken van mensen uit zijn dorp en verder en dat hij op een edelmoedige wijze zijn ervaringen en wijsheid deelt. We hebben ’s avonds in Dammier het avondmaal genoten met Jan-Louis Rattier, lid van de fraterniteit met Jean-François en de hebben deelgenomen aan een bijeenkomst met mensen uit zijn parochie om na te denken over het Woord van God. Zo konden we delen in zijn dagelijkse pastorale ervaringen. Het is altijd een genade te mogen delen in de Nazareth-ervaring in een christelijke gemeenschap met een broeder van de Fraterniteit, om het leven te beluisteren van de christenen en hun gemeenschap met Christus.

We hebben ook het werk gewaardeerd van Fernando TAPIA, van Jean-Michel BORTHEIRIE en van Manuel POZO in Almera, Spanje, om een document te maken over de ‘Nazarethmaand’. Dit document zal bestudeerd worden en goedgekeurd in de Bijeenkomst van Bangalore. Dank aan deze broeders die op die wijze beantwoord hebben aan de vraag van de Internationale Equipe.

Wij herinneren er meteen nog eens aan dat wij rekenen op de bijdrage van alle regionen om het budget te spijzen voor de internationale Equipe en dit vooral met het oog op de Wereldbijeenkomst in Bangalore, januari 2019. Voor wie het aangaat, wil de Internationale Equipe deze ontmoeting voorzien tegen een betaalbare prijs.

Heel veel dank voor de fraterniteiten die hun bijdrage met edelmoedigheid reeds hebben in orde gebracht.

Onze webstek iesuscaritas.org staat open voor alle fraterniteiten. Wij hopen dat jullie artikelen sturen, nieuws en het aankondigen van de toekomstige initiatieven om ze in de ‘agenda’ aan te plaatsen. Het is een manier om elkaar wederzijds nabij te zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze fraterniteiten plaatsen zijn waar wij vernemen hoe we missionair kunnen zijn binnen onze diocesane priestercorpsen.

Op deze plaatsen waar we parochies, hospitalen, gevangenissen, onthaal voor vreemdelingen (verjaagd uit hun landen door oorlog of armoede) en plaatsen van solidariteit met de meest bedreigden van onze samenleving terugvinden, bewaren wij de geest van het appel van Broeder Charles om de ‘laatsten’ te vervoegen. Want het is met hen dat wij de Christus ontmoeten. Er is geen open spiritueel leven mogelijk zonder een edelmoedig en barmhartig hart.

Paus Franciscus nodigt er ons dringend toe uit: « Laten naar buiten treden om aan allen het leven van Jezus Christus aan te bieden… Ik verkies een gehavende Kerk, gekneusd en vuil omdat ze de straat is opgegaan, eerder dan een Kerk die ziek is omdat ze in zichzelf zit opgesloten, gehecht aan het comfort van haar eigen zekerheden. … Meer dan de vrees ons te vergissen, hoop ik dat we bezield blijven door de vrees opgesloten te zitten in structuren die ons een valse bescherming geven, in normen die ons tot onverbiddelijke rechters maken, in gewoontes waarin we ons comfortabel voelen, terwijl er buiten een uitgehongerde menigte wacht en Jezus maar voor ons blijft herhalen: “Jullie moeten hun te eten geven” Mc 6,37).” (De Vreugde van het evangelie, nr. 49).

Vanuit Vernon wensen we jullie een heilzame vasten en een mooie weg naar Pasen toe met Jezus en met je broers en zussen waarmee je tocht bent.

Jean-François en Aurelio

Vernon, Normandië, Frankrijk, 10 maart 2017

PDF: Brief van Jean François en Aurelio, Vernon, maart 2017, neer

Allgemeiner leitfaden für Nazareth monat

Fernando Tapia Miranda, pbro.
Panamerikanischer Verantwortlicher von IESUS CARITAS.

Die 1. Panamerikanische Versammlung unserer Priesterbrüderschaft in Cuernavaca, Mexiko, schlug im Februar 2015 dem Internationalen Team vor, “ ein vierköpfiges Team zu bilden, das eine Studie zur Identität, Zielsetzung, Inhalten und Durchführung des Nazareth-Monats vornehmen sollte, um dann einen Leitfaden zu erarbeiten, der die kulturellen Eigenheiten jedes Landes berücksichtigen soll. Dieses Dokument würde der nächsten Vollversammlung zur Abstimmung vorgelegt.”1.

Das Internationale Team nahm diesen Vorschlag an und bat im Rahmen des Treffens im Oktober 2016 Manuel Pozo (Spanien), Jean Michel Bortheirie (Frankreich) und Fernando Tapia (Chile), diesen Ausschuss zu bilden und einen Text zum Nazareth-Monat aufzusetzen.

Wir drei haben den Auftrag angenommen und arbeiten jeder von seinem Wohnort aus daran. Wir werten die Texte über den Nazareth-Monat in den Ausgaben von IESUS CARITAS aus und tragen Erfahrungen und schon erarbeitetes Material zu vorherigen Nazareth-Monaten aus verschiedenen Ländern zusammen.

Zum Schluss versammelten wir uns in Almeria, Spanien, vom 20. bis 24. Februar 2017. Manuel Pozo empfing uns brüderlich in seiner Pfarrei Nuestra Sra. de Monserrat. Jeden Tag begannen wir mit der eucharistischen Anbetung und Laudes und am Nachmittag feierten wir die Eucharistie zusammen mit der Pfarrgemeinde.

Jeder von uns dreien hat Erfahrung sowohl darin, den Nazareth-Monat zu empfangen als auch zu geben, und so war die Zusammenarbeit sehr erfolgreich und angenehm. Hauptsächlich war für uns der von der Internationalen Versammlung 1982 (Algerien) verabschiedete Text mit dem Titel “Der Nazareth-Monat”. Er wurde in die letzten Ausgaben unserer Leitlinien aufgenommen.

Hauptadressaten unserer Arbeit sind die Regionalen Verantwortlichen und ihre Teams, sowie die Veranstalter der Nazareth-Monate und ihre Teams.

In dem ersten Teil finden sich allgemeine Erläuterungen zum Nazareth-Monat hinsichtlich seiner Ziele, der Kriterien für die Durchführung, das Porträt des Veranstalters, die Etappen und der typische Ablauf eines Tages.

Der zweite, längere Teil enthält Schemata für die Themen zur Reflexion, Fragen für die Einzel-oder Gruppenarbeit und Entwürfe für die Meditationen in der Einkehrwoche mit einigen Übungen für das persönliche Gebet. Damit wollen wir den Teilnehmern eine Hilfestellung bei der Vorbereitung der Reflexionen und Meditationen geben.

Wir danken Gott für die Gelegenheit, zu dieser für unsere Brüderschaft so wichtigen Arbeit beitragen zu dürfen und übergeben sie dem Internationalen Team, das sie uns in Auftrag gegeben hatte.

Almería, den 25. Februar 2017

PDF: ALLGEMEINER LEITFADEN FÜR NAZARETH MONAT, deut

Brief von Jean François und Aurelio, Vernon, märz 2017

Liebe Brüder, wir haben uns in dieser Woche getroffen, und wir haben für diese Priestergemeinschaft gearbeitet, die uns alle verbindet. Wir haben die Personen uns ins Gedächtnis gerufen, die im Zentrum unserer Sorgen sind, die uns zu diesem Dienst bewegen, das heißt jeden von euch.

In diesem kleinen Nazareth von Vernon, im Haus unseres Bruders Francois MARIN, der uns wie ein Vater aufgenommen hat, sagen wir Dank an Gott für diese Brüder, die ihr seid für uns. Danke, Francois, für diese Gastfreundschaft, die du brüderlich diesen Pilgern anbietest, die wir sind.

Die Arbeit war konzentriert auf die Wahrnehmung des Lebens unserer Bruderschaften. Wir führten Dialog und haben unsere Meinungen ausgetauscht, und unsere Sorgen, um zu versuchen, eine Antwort zu finden auf die Fragen, die das Leben unserer Fraternität in der nahen Zukunft betrifft:

– Das Treffen der Bruderschaften Europas diesen Sommer in Polen
– Das Welttreffen in Bangalore in Indien, im Januar 2019
– Die Finanzen unseres internationalen Teams
– Die Bilanz unserer Aktivitäten im Jahr 2016, um sie der Klerus- Kongregation im Vatikan zu schicken. – Die Förderung der Fraternität in Haiti
– Das Projekt der Begegnung der Verantwortlichen der unterschiedlichen Zweige der Geistlichen Familie von Charles de FOUCAULD im April 2017 in Aix la Chapelle
– Das vielfältige Echo auf das Jahr des hundertsten Todestags des Seligen Charles de FOUCAULD, das uns aus unterschiedlichen Ländern erreicht hat
– Die Sorge um die Gesundheit unseres Bruders Felix aus Madagaskar
– Unsere Freude über die Wiedergenesung und die Entlassung aus dem Krankenhaus von Suso aus der Madrider Bruderschaft in Spanien nach seinem chirurgischen Eingriff.

Montag, 6. März haben wir einen Austausch gehabt mit den Verantwortlichen der Region Ile de France und der Normandie (Yves de MALLMANN, Joseph JOURJON, Louis YON und Xavier CHAVANE). Es war gut, uns zu versammeln, um die Realitäten des Lebens und die alltäglichen Sorgen unserer Bruderschaften wahrzunehmen.

Wir stellen fest, dass wir einen „Übergang“ haben im Leben der Bruderschaften Europas, die fortschreitend älter werden, wie eine wirkliche „Nazareth- Zeit“. Es gibt einen starken Ruf, diesen Übergang in den Bruderschaften mit Hoffnung zu leben, um diese Zeit des Älterwerdens mit Liebe zu leben, in der Spiritualität von Nazareth. Und wir stellen mit Realismus fest, dass es nur wenige Eintritte von Jungen in unseren Bruderschaften gibt. Wir müssen diese Zeit mit Einfachheit leben, und in der Treue Zeugnis geben bis ans Ende von diesem Glauben, der uns beseelt, und der uns bewegt in diesem Europa, das die Tendenz hat, sich auf sich selbst zurückzuziehen. In diesem Europa, das sich weigert, Ausländer und Flüchtlinge willkommen zu heißen, und geprägt ist von zunehmenden Ängsten die durch das Ansteigen der populistischen und reaktionären Bewegung.

Vor allem sind wir durch die Linie von Papst Franziskus aufgerufen, diese universelle Brüderlichkeit zu leben, die uns Bruder Karl hinterlassen hat, und den missionarischen Charakter des Charismas unserer Priestergemeinschaft Jesus Caritas.

Der Dialog mit den Muslimen in Europa ist möglich, das glauben wir! Das ist es, was wir leben in vielerlei christlichen Gemeinschaften, mit konkreten Aktionen der Begegnung und der Annäherung. Die Vorurteile und die Versuchungen, im anderen eine Bedrohung zu sehen, müssen mehr und mehr abgebaut werden. Zum Beispiel, in Frankreich, in bestimmten Vierteln der Bevölkerung sind 1/3 der Einwohner Muslime. Wir müssen lernen, zu leben und im Dialog zu sein mit dieser Realität, wie sie sich uns zeigt.

Dienstag, 7. März, haben wir in der Wohnung von Jean- Francois den Besuch von Jacques GAILLOT empfangen, Bischof von Partenia, Mitglied unserer Fraternität. Er ist von Paris gekommen, um an unserer Arbeit teilzunehmen. Diese Zeit, in der wir mit ihm gelebt haben, seit seiner Ankunft auf dem Bahnhof von Vernon, bis zu seiner Abreise war ein wahres Geschenk. In diesem Austausch haben wir profitiert von seiner Weisheit, in der wir das vertiefen konnten, wie wir Priester sein können in dieser schwierigen Welt. Wie wir offen bleiben für die Hoffnung, und bereit, uns zu befreien von unseren Sicherheiten, und unserem westlichen Komfort.

Danke, Jacques, dass du zu uns gekommen bist, und das Zeugnis deines Lebens mit uns geteilt hast, hingegeben um Jesu willen.

Mittwoch, 8. März, am Nachmittag, wir sind aufgebrochen, um Michel PINCHON zu treffen im Presbyterium von Gouville. Wir haben ihn kräftig und in guter Gesundheit angetroffen. Wir haben festgestellt, dass sein Haus offen bleibt für zahlreiche Besuche von Personen aus seinem Dorf und von weiter her, und dass er großzügig seine Erfahrung und seine Weisheit mitteilt.

Das Abendessen haben wir in Damville mit Jean-Louis Rattier verbracht, Mitglied der Bruderschaft von Jean- Francois, und wir haben an einem Treffen teilgenommen an einer Besinnung über das Wort Gottes, zusammen mit den Leuten seiner Pfarrei, die auf diese Weise seine pastorale Erfahrung im Alltag zu teilen. Es ist immer eine Gnade, auf diese Weise an der lebendigen Erfahrung von Nazareth in einer christlichen Gemeinschaft teilzunehmen, zusammen mit einem Bruder der Fraternität, im Hören auf das Leben von Christen, und ihrer Gemeinschaft mit Christus.

Wir haben auch die Arbeit von Fernando TAPIA, von Jean-Michel BORTHERIRIE und von Manuel POZO in Almeria in Spanien kennen gelernt, die ein Dokument über den „Nazareth-Monat“ erstellt haben. Dieses Dokument wird beraten und beschlossen werden anlässlich der Weltversammlung in Bangalore. Dank an diese Brüder, dass sie in dieser Weise so auf die Bitte des internationalen Teams geantwortet haben.

Wir erinnern gleichfalls daran, dass wir mit dem finanziellen Beitrag aller Regionen rechnen, um das Budget des internationalen Teams aufzufüllen, insbesondere im Blick auf das Welttreffen in Bangalore im Januar 2019. Was das betrifft, strebt das internationale Team an, dieses Treffen zu einem günstigeren Preis anzubieten.

Großen Dank an alle Bruderschaften, die bereits ihren finanziellen Beitrag großzügig geliefert haben. Unsere Internetseite jesuscritas.org ist offen für die Mitarbeit aller Bruderschaften. Wir hoffen, dass eure Artikel, die Nachrichten, und die Ankündigung von Events eintreffen werden, um sie in der Agenda anzukündigen. Das ist ein Mittel, das uns gegenseitig einander näher bringt.

Wir bleiben in Sorge, dass unsere Bruderschaften Orte sein sollten, wo wir gemeinsam lernen, Missionare zu sein innerhalbe unseres Presbyteriums in den Diözesen. Lasst uns an diesen Orten, wo wir uns treffen (Pfarreien, Krankenhäuser, Gefängnisse, Präsenz und Willkommen der Ausländer, die durch den Krieg oder die Armut aus ihren Ländern vertrieben werden, Orte der Solidarität mit den Ärmsten unserer Gesellschaften…) immer den

Geist des Rufs von Bruder Karl pflegen, den „Letzten“ zu begegnen. Denn mit ihnen begegnen wir Christus. Es gibt kein geistliches Leben ohne ein offenes Herz, das großzügig und barmherzig ist.

So lädt uns doch mit kraftvollen Worten Papst Franziskus ein:

„Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten… Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist… Ich hoffe, dass unser Beweggrund mehr ist als die Furcht, einen Fehler zu machen, sondern die Furcht, uns einzuschließen in Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig fühlen, während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet, und Jesus uns pausenlos wiederholt: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ (Mark 6,37). (Evangelii gaudium Nr. 49)

Von Vernon aus wünschen wir euch eine heilige Karwoche, einen guten Weg nach Ostern, mit Jesus und euren Brüdern und Schwestern, als Kumpel der Straße…

Jean-Francois und Aurelio

Vernon, Normandia, Frankreich, 10 märz 2017

(Vielen Dank, Richard, für die deutsche Übersetzung)

PDF: Brief von Jean François und Aurelio, Vernon, märz 2017, deut