Luc TERLINDEN, Brussel fraterniteit, aartbisdom Mechelen-Brussel

Luc Terlinden, de huidige vicaris-generaal voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is vanmiddag voorgesteld als nieuwe aartsbisschop.

Voor het eerst in bijna een eeuw (sinds kardinaal Van Roey in 1926) wordt een priester die nog geen bisschop is, benoemd tot aartsbisschop. Brusselaar Luc Terlinden is dan ook nog niet erg bekend bij het grote publiek. De voorbije twee jaar was hij als vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel de rechterhand van de huidige aartsbisschop, Jozef De Kesel.

T erlinden is de tiende aartsbisschop sinds het ontstaan van het onafhankelijke België. Met de benoeming van Terlinden volgt de Heilige Stoel alvast het principe om afwisselend een Vlaming en een Franstalige te benoemen.

Terlinden is 54 jaar. Dat lijkt jong, maar dat is helemaal in lijn met de leeftijd van zijn voorgangers – Danneels was 46 jaar – en van de aartsbisschoppen die elders ter wereld worden benoemd.

Jongerenpastoraal

Terlinden zette pas na zijn studies economie en na werkervaring in het onderwijs de stap naar het seminarie.

Daarna volgde hij een specialisatie in moraaltheologie in Rome. Voor zijn doctoraatsthesis bestudeerde hij geschriften van spirituele meesters als Charles Taylor en John Henry Newman. Hij deed pastorale ervaring op in parochies en de jongerenpastoraal, waar hij een blijvend engagement aan overhoudt voor de Brusselse Marollen en voor jongeren (in de studentenpastoraal in Louvain-La-Neuve en als medeoprichter van Pôle Jeunes XL in Elsene). In 2017 werd hij president van het Franstalig diocesaan seminarie en lid van de bisschopsraad. In 2021 werd Terlinden vicaris-generaal voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel.  Het is een steile carrière voor iemand die net heel eenvoudig in het leven staat als lid van de priesterfraterniteit van Charles de Foucauld, een Franse priester die in het begin van de 20ste eeuw onder de Toearegs in Algerije ging leven.

Rechterhand De Kesel

Als vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel werd Terlinden de rechterhand van kardinaal Jozef De Kesel en een centrale figuur in het aartsbisdom. Sindsdien woont hij samen met zijn teckel Oscar in Mechelen. Mensen die hem goed kennen, noemen hem een briljante, collegiale en hardwerkende man, die zich broederlijk opstelt en ook af en toe kan stoppen om van het leven te genieten.

In een interview in Kerk & Leven (7 april 2021) vertelde Terlinden dat de Wereldjongerendagen in Rome in het jaar 2000 een ingrijpende ervaring voor hem waren, net als een militaire Lourdesbedevaart tijdens zijn dienstplicht. Hij kreeg het geloof met de paplepel ingegoten en overwoog al vroeg de mogelijkheid om priester te worden, maar de celibaatsverplichting deed hem twijfelen.

Synode over synodaliteit

Als aartsbisschop wil Terlinden inzetten op synodaliteit. Kardinaal De Kesel speelde op de continentale synode een belangrijke rol door zijn inbreng over de omgang met de moderne, geseculariseerde samenleving en als brugfiguur. We mogen ervan uitgaan dat zijn opvolger ook die fakkel overneemt.

Over het celibaat zei hij in 2021 in Kerk & Leven:‘We leren ook steeds meer dat priesterschap en Celibaat niet per se hetzelfde zijn. Ik geloof in de grote waarde van het celibaat, maar we vergeten vaak dat de roeping tot het celibaat een uitzondering is. De media focussen sterk op het celibataire priesterschap, maar onze Kerk heeft in haar schoot diverse roepingen. Het komt nu erop aan samen op weg te gaan.’

In september wacht Luc Terlinden eerst de bisschopswijding, om op 3 september 2023 zijn taak als aartsbisschop te kunnen opnemen.

PDF: Luc TERLINDEN, Brussel fraterniteit, aartbisdom Mechelen-Brussel nl

Jacques GAILLOT, wisschop van wedstrijd

(Le Point, 13 april 2023)

Monseigneur Jacques GAILLOT, een opstandige bisschop die de zaak van de gescheidenen, homoseksuelen en immigranten binnen de Kerk verdedigde, stierf in Parijs op woensdag 12 april op 87-jarige leeftijd, volgens wat we vernamen van de Conferentie van Bisschoppen van Frankrijk (CEF).

Jacques GAILLOT stierf na een snelle ziekte, zei een familielid van de bisschop. “Hij stierf kalm, sereen, omringd door zijn dierbaren. Het bisdom Évreux had onlangs aangegeven dat bisschop GAILLOT aan pancreaskanker leed.

Een moeizame relatie met het Vaticaan

Hij was dertien jaar bisschop van Évreux geweest, van 1982 tot 1995, voordat het Vaticaan hem afzette vanwege zijn onorthodoxe posities binnen de Kerk. De berichtgeving in de media zorgt voor schokken en woede op hoge posten, totdat het Vaticaan, “gedesoriënteerd”, de bisschoppen van Frankrijk vraagt ​​om hun huizen schoon te maken.

Na zijn verdrijving uit het bisdom Évreux, werd hij benoemd tot ere-bisschop in partibu van Parténia, een Mauritaans bisdom dat verdween in de 5e eeuw.Bisschop GAILLOT maakte van dit “virtuele” bisdom een verdedigingsinstrument voor de uitgeslotenen (zonder papieren, daklozen) ., enz.).

In september 2015 werd hij bijna een uur lang ontvangen door paus Franciscus, voor wie hij de zaak van gescheiden mensen, homoseksuelen en immigranten verdedigde. “Afgezien van bepaalde posities die misschien verdeeld zijn, herinneren we ons dat hij vooral zijn zorg voor de armsten en de periferieën handhaafde”, verklaarde de CEF.

Toegewijd tot het einde van zijn leven

Geboren op 11 september 1935 in Saint-Dizier, Haute-Marne, zoon van wijnhandelaars, licentiaat in de theologie en diploma van het Instituut voor Liturgie, en priester gewijd in maart 1961, na gemobiliseerd te zijn voor achtentwintig maanden in Argelia.

“Tot voor kort bleef hij gevangenen in de gevangenis bezoeken, en hij was nog steeds erevoorzitter van Rights to the Front!, een vereniging voor de verdediging van uitgeslotenen en daklozen die hij met name had opgericht met Jacques HIGELIN en professor SCHWARTZENBERG. zei. iemand dicht bij de bisschop.

(NS: Jacques GAILLOT was lid van de Iesus Caritas Priesterfraterniet)

PDF: Jacques GAILLOT, wisschop van wedstrijd nl