De heikligverklaring van broeder Charles. Internationale Team december 2021

DE HEILIGVERKLARING VAN BROEDER CHARLES: EEN VREUGDE EN EEN ENGAGEMENT

Brief van het internationale team aan de broeders wereldwijd.

Beste broeders,

Het langverwachte nieuws is er eindelijk gekomen: Paus Franciscus zal Broeder Charles op 15 mei 2022 in Rome canoniseren, samen met zes andere zaligen. Dit nieuws heeft ons allemaal vervuld met vreugde, wij allen die geïnspireerd zijn door zijn spiritualiteit: leken diakens, bisschoppen en priesters.

Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat “de Geest woont in de Kerk en in de harten van de gelovigen als in een tempel… Hij rust de Kerk toe en leidt haar door de verscheidenheid van hiërarchische en charismatische gaven, en versiert haar met zijn vruchten (…). Op grond van het Evangelie, verjongt hij de Kerk en vernieuwt hij haar onophoudelijk.
Hij leidt haar naar de volmaakte eenheid met haar Geliefde.”

Broeder Charles was een volgzaam instrument voor de werking van de Heilige Geest. Hij liet zich door Hem leiden met passie en een grote innerlijke vrijheid, altijd zoekend om de wil van de Vader te doen.

Laten we niet vergeten dat hij drie keer per dag het “Veni Creator” bad. Gedreven door de Geest tot het monastieke leven, werd hij een knecht bij de Clarissen van Nazareth, aanvaardde hij om tot diocesaan priester te worden gewijd en werd hij missionaris onder de Moslims “zich identificerend met de laatsten en de meest verlatenen, diep in de Afrikaanse woestijn”. Continue Reading →