Carta de Aurelio a la Fraternidad de Italia, 21 diciembre 2015

Queridos hermanos,

italia_20151221_01    he compartido con las fraternidades de Bari y Otranto, y con la fraternidad internacional de Roma estos días pasados, acompañado siempre por Secondo, mi gran hermano, y acogido por las hermanitas de Jesús en Tre Fontane -nuestra familia permanente en Roma- y el centro de Agimi en Maglie. Me he sentido en familia con Donato, en Martano, compartiendo la eucaristía con él y con Secondo, cenando con sus amigos en casa de Claudia y Antonio, con M.ª Rosario y Alfredo, con su hijo Aurelio, participando de su vida ordinaria. Recuerdo con cariño a mi tocayo Aurelio, de nueve años, el cual durante la eucaristía me hizo un dibujo, sin que nadie lo supiera, que después me dio en la sacristía con su padre, muy contento de llamarnos igual.

italia_20151221_02Pero, sobre todo, estar con Giuseppe en el hospital de Tricase, cuidado y mimado por la hermanita Liccia, y el voluntariado multinacional de Agimi, que lo trata como a un padre o un hermano mayor. He sentido de lleno la fraternidad, la familia que cuida a un miembro querido con problemas de salud, he visto al hermano Carlos andando por los pasillos del hospital y en el entorno de Agimi, en la mesa con Ada y los dos amigos de Pakistán; he contemplado el trabajo de Giuseppe, no sólo en la casa, el huerto o el jardín: hay mucho más, que sólo se puede ver en el misterio de la Encarnación con los emigrantes, los que no tienen un país, los que Giuseppe y su organización han ido haciendo hermanos suyos con la acogida, el apoyo, la hospitalidad… Los jóvenes, que descubren en los valores del Evangelio el sentido de sus vidas y las llamadas a construir italia_20151221_03un mundo mejor, sin las fronteras del color de la piel, el idioma, la nacionalidad o la religión… Muchas gracias, Giuseppe, por hacer presente a Jesús desde las huellas de Carlos de FOUCAULD, por hacer realidad la fraternidad universal en las pequeñas y en las grandes cosas. La fraternidad de todo el mundo hoy queremos ser otro brazo para que te apoyes, como el brazo de tu amigo afgano que te quiere como a su padre. Una vez más, contemplé la Misericordia en el alma de los buenos hijos del Islam, y Agimi es un ejemplo desde el Evangelio en este Año de la Misericordia del encuentro entre cristianos y musulmanes.

italia_20151221_04Disfruté en Agimi con las fraternidades de Bari y Otranto en el encuentro de hermanos, compartiendo la mesa y visitando a Giuseppe. Gracias por venir desde lejos y gracias por ser fraternidad: en el corazón, con la verdad, con el trabajo de cada día y la entrega al pueblo con el mensaje de Jesús en las palabras y en la vida.

Me alegré por encontrar a sacerdotes jóvenes que están en la fraternidad como savia nueva y signo de una Iglesia que camina entre sombras y alegrías.

italia_20151221_05Gracias a Udino, responsable de la fraternidad internacional de Roma, por preparar el encuentro del día 16 de diciembre en la tarde, cambiando la fecha del encuentro para que yo pudiera estar. Me dio mucha alegría encontrar de nuevo a estos hermanos de variadas nacionalidades, en el momento de oración compartiendo nuestro corazón con el Señor y escuchando su Palabra, poniendo sobre la mesa las cosas sencillas de nuestras vidas y la cena que sustituía a los numerosos papeles que la ocupaban. Es otra muestra de la fraternidad universal, como en una pequeña asamblea mundial, no para tomar decisiones, sino para sentirnos verdaderamente hermanos. Gracias a las hermanitas de Jesús en Tre Fontane, que nos tratan siempre como familia.

Os deseo que en este Año Jubilar de la Misericordia, las llamadas del papa Francisco a vivir desde las obras la Misericordia no se queden en ritos y eventos, liturgias solemnes o actos que tranquilizan la conciencia, sino que sean, sobre todo, amor y bondad con los más pobres. Os deseo también una santa y feliz Navidad celebrando a Jesús Pequeño, humilde y encarnado en esta humanidad de la que somos una parte, y sintiéndonos amados por Él desde el belén de cada casa, hospital, prisión, campo de refugiados o barco que intenta cruzar el Mediterráneo para tener un futuro mejor.

A todos los hermanos de Italia, a los hermanos y hermanas de Agimi, a las hermanitas de Tre Fontane, a los amigos de Martano, un gran abrazo fraterno.

italia_20151221_06Aurelio SANZ BAEZA, hermano responsable

(dibujo original de Aurelio SICURO, Martano)

Perín, Cartagena, Murcia, España, 21 de diciembre de 2015

PDF: Carta de Aurelio a la Fraternidad de Italia, 21 diciembre 2015

Adventsbrief 2015, broeder verantwoordelijke

Lieve Medebroeders

adviento2015-01De advent biedt ons een belangrijke gelegenheid voor persoonlijke vernieuwing en deze van onze Fraterniteit, teneinde de waarden van het evangelie in ons leven te integreren: het wachten op de Messias. Het verwachten van de Messias veronderstelt dat we ons inwendig huis klaarmaken samen met de zusters en broeders van onze fraterniteiten, zodat we een ‘open plaats’ worden om de ontmoeting met Hem voor te bereiden. Dat we ons daarbij niet laten leiden door angst, vooroordelen of adviento2015-02door het gevoel de enige weldoeners te zijn. Dat we vreugdevol zouden uitzien naar het Kerstekind dat komt, niet als volwassene, maar als kind. En dit in het Jaar van de Barmhartigheid, tevens het jaar van de 100ste verjaardag van het afsterven van Broeder Charles waarin mensen barmhartig zijn, elkaar geen wederzijdse schade, lijden of dood toebrengen, hetzij uit religieus fundamentalisme of uit minachting voor het leven en de rechten van anderen.

Vrede, dialoog, vergeving, verdraagzaamheid en barmhartigheid behoren niet tot de meest gepraktiseerde waarden in onze wereld. Soms zijn we er slechts om bekommerd als er gevaar dreigt of dat onze privilegies worden beknot. Soms denken we dat niets kan veranderen of dat alles alleen maar erger wordt. Paus Franciscus nodigt ons uit om ons pessimisme, ons defaitisme en ons wantrouwen te verlaten… Mocht de Messias ons de vrede brengen, het einde van het lijden van de oorlogsvluchtelingen, van de wapen-, mensen- en drugshandel en van de bestaansonzekerheid van de armen. Moge de Messias eenmaal geboren uit Maria, opnieuw ter wereld komen in de kleinsten en de armsten zodat de vreugde, de mensenrechten, het brood en het lachen weer opleven. Hoe ellendig is het niet foto’s van families te zien die zichzelf en hun kinderen met wapens in de hand fotograferen, en deze als Kerstmisgroet versturen! Triest en zielig, maar een feit.

adviento2015-03De advent is de gunstige tijd om een woestijndag te plannen die ons bij de Heer brengen, een tijd van hoop en innerlijke vernieuwing. De woestijn helpt ons om onze eigenste plaats te vinden, bewust van onze grenzen en onze armoede. In de adventstijd is de woestijn als een opwachten van een vriend of een verwante aan een trein- of busstation of op een vlieghaven. We zien Jezus als iemand die van de trappen komt of die in een anonieme mensenmassa met zijn lichte koffer de hand opsteekt, wuift en die zegt: “Hier ben ik. Dank dat je mij hebt opgewacht om mij op te pikken”. “Nergens kan je beter dan in de woestijn de roep van God horen om de wereld te veranderen. De woestijn is de plaats van de waarheid; de plaats waar je tot het wezenlijke komt. Er is geen ruimte voor het overvloedige Je kan er niet verzamelen wat je niet nodig hebt. Luxe en formaliteiten zijn er onmogelijk. Wat in de woestijn cruciaal is, is de wezenlijke weg te vinden om waar het in je leven echt om gaat.” (Commentaar van José A. PAGOLA op Lucas 3,1)6). Jezus is heel nabij.

adviento2015-04Alle berichten die mij bereiken naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de definitieve terugkeer van Broeder Charles naar de Vader, op zoveel plaatsen in de wereld, vervullen mij met vreugde en hoop. Ze komen zowel van gewone mensen of van fraterniteiten uit de hele Foucauldgemeenschap. Allen zijn we geroepen om diep te beleven wat ‘Overgave’ is en om met de hand op het hart te zeggen: “Doe met mij wat Gij goed vindt.” Dat wij de angst verlaten voor het onverwachte. Dat wij de deuren openen voor allen die komen aankloppen, van waar ze ook komen. Als wij de 100ste verjaardag vieren overeenkomstig Foucaulds charisma dat ons als één familie verenigt, dan dienen wij onze vriendschap met mensen te behartigen, aan de zijde te gaan staan van zij die ons nodig hebben en volgens het evangelie te leven. Uit wat we reeds citeerden uit de Brief uit Perin van het Internationaal Team van Charles de Foucauld blijkt dat het erom gaat de boodschap van de universele broederschap van broeder Charles die zo nodig is in onze wereld en in onze kerk, te doorgronden en naar waarde te schatten zoals we dat zelf van vooral eenvoudige mensen ervaren en van allen die ons leiden, waar dan ook. In onze parochies zullen we het hebben over godsmannen als broeder Charles die ons veel te zeggen hebben. We zullen afzien van trieste, negatieve berichtgeving, oppervlakkigheid en frivoliteit, consumisme en uiterlijk vertoon. Charles de Foucauld becommentarieert op de volgende wijze Mt. 5,3 (Zalig de armen van Geest, want hen behoort het hemelrijk): “Laten we hoopvol zijn! De redding is nabij; de hemel is nabij… Eén ding is genoeg: arm van Geest zijn… Arm van geest zijn is werkelijk in de diepte van onze ziel echt arm zijn; echt van alles losgemaakt, niet alleen van het materiële of van het verlangen ernaar, maar ook echt onszelf vergeten en de ziel ontdoen van alle wereldlijke wensen… Van alles ontledigd, maar vervuld van God… Alles voor God: slechts Hij kan ons vervullen.”

adviento2015-05Met bezorgde aandacht hebben wij de reis gevolgd van paus Franciscus door Afrika als boodschapper van vrede en barmhartigheid. Wij hebben ons verbonden gevoeld in zijn contacten met andere culturen en met de islam. Deze dappere man brengt Jezus overal daar waar hij komt, zelfs waar hij als staatsman optreedt omringd door veiligheidsagenten. Hij geeft ons als diocesane priesters hoop en vreugde bij onze inzet voor Gods Koninkrijk. De barmhartigheid die hij betoont door zijn levenswijze en in de stappen die hij zet om de Kerk te vernieuwen zodat ze meer wordt de Kerk van Jezus en de moeilijkheden die hij ontmoet binnenin de Kerk, zijn zonder twijfel de werking van de Geest.

Bidden we allen samen voor hem en voor alles wat wij door zijn getuigenis in dit Jaar van Barmhartigheid ontvangen. Laat ons ook samen bidden dat de besluiten van de Synode over het Gezin de kerk mag openen in de strijd voor het leven, het leven van mensen, zij die in hun huwelijk gefaald hebben, diegenen die scheef bekeken worden wegens hun seksueel-andere geaardheid, diegenen die zich christen voelen en het ook zijn, maar die niet passen bij de standaardnormen. Allen kennen wij gescheidenen en gescheiden levend gelovige christenen die zich tot nu toe door de kerk als gemarginaliseerd voelen. We kunnen ons afvragen: “Van hoeveel broeders-priesters of van vrienden zijn wij afgescheiden?” Waarom houden wij dikwijls juist diegenen die een gelijkaardig ministerie hebben als wij, voor onze vijanden? Wat is het eigenlijk dat de kerkelijke gemeenschap breekt: zijn het ideeën die ons niet bevallen of zijn het personen waarvan we niet houden omdat zij bepaalde gedachten of attitudes koesteren.

adviento2015-07Op de Synode voor het Gezin was Hervé JANSON de Generale Prior van de Broeders van Jezus niet alleen met zijn stem (‘voice’) maar ook met zijn stem (‘vote’) aanwezig. Wij moeten hem danken dat hij een getuigenis gegeven heeft over de Heilige Familie van Nazareth en ook om zijn moed om te breken met patronen van ‘goed gedrag’.

Dank, Hervé voor de eenvoud waarmee je deze universele broederschap met de ‘minsten’ hebt uitgedrukt in trouw aan het charisma van broeder Charles de Foucauld die als persoon het evangelie beleefde ‘op de laatste plaats’. Nazareth is niet alleen een referentie voor ons, het is ook een model voor de huisgemeenschap, voor de parochiegemeenschap en voor de fraterniteit.

Onze zieke medebroeders gedenkend, diegenen die in oorlogsgebieden of in zeer arme streken moeten leven en iedereen gedenkend, wens ik jullie allen van harte een advent van vernieuwing toe en een Kerstfeest waarin we toelaten dat Jezus in ons leven treedt, in onze beslissingen, in onze relaties en in ons werk.

Ik omarm je vol hoop.

adviento2015-08Jullie broeder

Aurelio SANZ BAEZA, verantwoordelijke.

Perín, Cartagena, Murcia, Spanje, 8 december 2015,

Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria en begin van het Jaar van de Barmhartigheid

Nederlandse vertaling van de hand van Guido Debonnet 12-12-2015

PDF: Adventsbrief 2015, Nederlans

Carta de Adviento 2015, hermano responsable

Queridos hermanos,

adviento2015-01con el Adviento tenemos un espacio importante para nuestra renovación personal y comunitaria de los valores del evangelio que debemos integrar en nuestra vida: esperar al Mesías preparando la casa interior; esperar con los hermanos y hermanas de nuestras comunidades preparando un sitio abierto para la acogida, sin cerrarnos por los miedos, los prejuicios o la sensación de ser únicos en hacer bien las cosas; esperar con alegría porque el Niño de nuevo se hace niño y no adulto; esperar en este Año de la Misericordia, en este año también del Centenario de la Pascua del hermano adviento2015-02Carlos, que los hombres sean misericordiosos y que dejen de hacerse daño, muerte, sufrimiento, sea por los fundamentalismos religiosos o por desprecio a la vida de los demás y sus derechos. Los valores de la paz, el diálogo, el perdón, la tolerancia, la misericordia, no son los más cultivados en nuestro mundo. Sólo los tenemos en cuenta cuando tenemos el peligro cerca o se recortan nuestros privilegios. Nos da a veces la sensación de que nada puede cambiar, o que todo va a peor. El papa Francisco nos invita a salir de nuestros pesimismos, derrotas, desconfianzas… Que el Mesías nos traiga esa paz, el fin del dolor de los refugiados de guerra, el fin del tráfico de armas, de seres humanos, de droga y de riquezas que hacen pobres a los más pobres. Que el Mesías de Dios nazca en la María de los más pequeños y humildes una vez más, y que se recupere la alegría, los Derechos Humanos, el pan y la sonrisa. Qué triste es ver estos días a familias que se retratan con armas en la mano, incluso niños, para felicitar la Navidad a sus amigos o familiares. Triste y patético, pero real.

adviento2015-03El Adviento es un tiempo propicio para aprovechar la jornada de desierto para dejarnos llevar por el Señor; tiempo de esperanza y de renovación interior. El desierto nos pone en nuestro sitio a cada uno, siendo conscientes de nuestros límites y miserias. El desierto en el Adviento tiene sabor a espera del amigo o del familiar en la estación del tren, o de autobuses, o en un aeropuerto; veamos a Jesús bajar por la escalerilla, o aparecer con mucha gente con su ligero equipaje y alzando la mano para decir “aquí estoy, gracias por esperarme, por venir a recogerme”. “En ninguna parte se puede escuchar mejor que en el desierto la llamada de Dios a cambiar el mundo. El desierto es el territorio de la verdad. El lugar donde se vive de lo esencial. No hay sitio para lo superfluo. No se puede vivir acumulando cosas sin necesidad. No es posible el lujo ni la ostentación. Lo decisivo es buscar el camino acertado para orientar la vida”. (Comentario de J.A. PAGOLA a Lc 3,1-6) Jesús está cerca.

Todas las noticias que llegan acerca del inicio del Centenario del encuentro definitivo con el Padre del hermano Carlos, en tantas partes del mundo, entre la gente sencilla y en las fraternidades de toda la Familia de Carlos de FOUCAULD, me llenan de alegría y de esperanza; todos estamos llamados a vivir profundamente lo que es el Abandono; poder decir con el corazón en la mano “haz de mí lo que quieras”. Quitémonos el miedo a lo inesperado. Abramos la puerta a quien llega. Vivir el Centenario desde el carisma que nos une como Familia es cultivar la amistad con la gente, es estar con quien nos necesita, es vivir según el Evangelio. Como decíamos en la Carta de Perín el equipo internacional, es profundizar en ese mensaje de fraternidad universal de Carlos de FOUCAULD, tan necesario para nuestro mundo y nuestra Iglesia, valorando lo que recibimos de los más sencillos y de los que sufren sea donde sea.

adviento2015-04Debemos decir en nuestras parroquias que los hombres de Dios, como el hermano Carlos, tienen muchas cosas que decirnos, por encima de los mensajes tristes, de los mensajes superficiales o frívolos, de las llamadas a la seguridad personal o al consumo y ostentación. Carlos de FOUCAULD comenta así Mt 5,3 (“Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos”): “¡Esperemos! La salvación está cerca; el cielo está cerca… Una sola cosa basta: ser pobre de espíritu… Pobre de espíritu es ser verdaderamente pobre en el fondo de nuestra alma; verdaderamente desprendido de todo, no sólo de los bienes materiales, del deseo de los mismos, sino olvidarse de sí mismo, tener el alma vacía de todos los deseos terrenos… Vacía de todo y llena de Dios… Por Dios tendremos estos deseos para los demás… Pero todo por Dios: sólo Él nos llenará”.

adviento2015-05Hemos vivido con preocupación la visita del papa Francisco a África, como mensajero de paz y de misericordia. Hemos compartido su encuentro con otras culturas y con el Islam; este hombre valiente que lleva a Jesús por donde va, aunque sea como jefe de Estado en ocasiones y rodeado de seguridad, nos da esperanza y nos devuelve la alegría de estar en el trabajo por el Reino como presbíteros diocesanos. La misericordia que muestra con su vida, en los pasos que hacen renovar a la Iglesia para que realmente sea la Iglesia de Jesús, las dificultades que encuentra dentro de la misma Iglesia, no cabe duda que es acción del Espíritu. Unamos nuestra oración por él y por todo lo que de él vamos a recibir con su palabra y testimonio en este Año de la Misericordia.

adviento2015-06Unamos también nuestra oración para que las conclusiones del Sínodo de la Familia abran a la Iglesia a avanzar en la lucha por la vida, la vida de las personas, las que se equivocaron en sus matrimonios, las que son mal miradas por su condición sexual, las personas que se sienten y son cristianas pero que no se amoldan al modelo establecido. Todos conocemos a divorciados, separados, gente de fe, y que hasta ahora se han sentido marginados por la Iglesia. Podríamos pensar: ¿de cuántos hermanos sacerdotes o amigos o amigas estamos divorciados? ¿Por qué a veces tenemos como a enemigos a quienes comparten nuestro ministerio? ¿Qué rompe la comunión eclesial, las ideas o las personas que no nos gustan que tengan esas ideas o actitudes?

En el Sínodo de la familia estuvo presente y no sólo con su voz, sino también con su voto, Hervé JANSON, prior general de los Hermanos de Jesús: tenemos que agradecerle su testimonio de familia de Nazaret y su valentía para romper esquemas “de buena conducta”.

adviento2015-07Gracias, Hervé, por la sencillez con que expresabas esa fraternidad universal de estar con los más pequeños, en fidelidad al carisma de Carlos de FOUCAULD y como persona que vive el Evangelio en los últimos lugares. Nazaret no es solamente un referente para nosotros; es también el modelo de comunidad doméstica y parroquial, de fraternidad.

Recordando a nuestros hermanos enfermos, recordando a los hermanos en países en guerra, o en situación de extrema pobreza, recordando a todos, os deseo de corazón un Adviento de renovación y una Navidad donde dejemos que Jesús se haga presente en nuestra vida, en las decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo.

adviento2015-08Un abrazo de esperanza.

Vuestro hermano

Aurelio SANZ BAEZA, hermano responsable

Perín, Cartagena, Murcia, España, 8 de diciembre de 2015,
solemnidad de la Inmaculada Concepción de María e inicio del Año de la Misericordia

PDF: Carta de Adviento 2015, hermano responsable, ESPAÑOL

Boletín DICIEMBRE Nº64 2015, Comunidad Horeb

Boletín
Comunidad Ecuménica Horeb
Carlos de Foucauld
Nº 64
DICIEMBRE 2015
http://horeb-foucauld.webs.com

Cristianos e hindúes juntos por la defensa de la ecología humana

20151203_205259El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, ha enviado un mensaje a los seguidores del hinduismo con motivo del Deepavali, la fiesta de las luces, que este año se celebra el 11 de noviembre. El mensaje, titulado “Cristianos e hindúes: promovamos juntos la ecología humana”, está firmado por el cardenal Jean-Louis Tauran y el padre Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ, presidente y secretario de dicho dicasterio.

20151203_205351En el texto, se recuerda que el papa Francisco aborda la crisis ecológica ambiental y humana que amenaza a nuestro planeta en su reciente encíclica Laudato Si’. ”Por lo tanto consideramos oportuno compartir como es nuestra tradición, algunas reflexiones sobre la necesidad de promover la ecología humana y descubrir sus relaciones con la creación”, asegura el mensaje.

Así, recuerdan que la ecología humana se ocupa de la relación y la responsabilidad de los seres humanos con la tierra y de la atención a las “virtudes ecológicas”. Entre ellas –añade– podemos enumerar el uso sostenible de los recursos de la tierra a través de la adopción de políticas, nacionales e internacionales, respetuosas de los vínculos y la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Y precisa que “estas cuestiones son importantes no sólo hoy para la salud de nuestro planeta, que es el hogar de la familia humana, sino también para las generaciones futuras”.

El mensaje subraya también que “el egoísmo humano, evidente en las tendencias consumistas y hedonistas de ciertos individuos y grupos, alimenta un insaciable deseo de actuar como ‘amos’ y de ‘conquistar’ en lugar de ser ‘guardianes’ y ‘custodios’ de la naturaleza. Todos estamos llamados –advierte– independientemente de las creencias religiosas o de la identidad nacional, a vivir con una mayor responsabilidad hacia la naturaleza, a ocuparnos de las relaciones vitales y, sobre todo, a reorganizar nuestra forma de vida y las estructuras económicas de acuerdo a los desafíos ecológicos que debemos enfrentar.

20151203_205412Por otro lado, el mensaje del dicasterio observa que la tradición hindú “hace hincapié en la unidad de la naturaleza, de la humanidad y la divinidad. La fe cristiana enseña que el mundo creado es un don de Dios a todos los seres humanos. Como custodios del mundo creado, estamos llamados a cuidar de él de una manera responsable y decidida”.

Asimismo, se indica que hay un vínculo inseparable entre nuestra armonía con la creación y la paz recíproca. Por eso, el mensaje afirma que “si la paz ha de prevalecer en el mundo, debemos, juntos y como individuos, trabajar conscientemente en ‘el cuidado de la naturaleza, en la defensa de los pobres, en la construcción de redes de respeto y de fraternidad”.

Igualmente, el dicasterio para el Diálogo Interreligioso indica que “la promoción de la ecología humana requiere formación y educación en todos los niveles, en la conciencia y la responsabilidad ecológica y en la custodia sabia de los recursos de la Tierra, comenzando por la familia, la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana”

20151203_205432A propósito, aseguran que “corresponde a las estructuras de la educación y del gobierno la responsabilidad de formar ciudadanos dotados de una adecuada comprensión de la ecología humana y de su relación con el futuro de la humanidad y la creación”.

Para concluir el mensaje invitan a “rezar por una ecología sana y contribuir a la sensibilización de las diversas formas posibles de cuidar de la creación es una empresa verdaderamente noble”.

Y así, recuerdan que el papa Francisco ha establecido una Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación anual que se celebra el 1 de septiembre, “con la esperanza de que esta iniciativa contribuya a incrementar en todos la responsabilidad de ser buenos guardianes de la creación y, por lo tanto, de promover una auténtica ecología humana”.(Ciudad del Vaticano, 06 de noviembre de 2015, ZENIT.org)

El Papa en Kenia: “El diálogo interreligioso no es un lujo, es fundamental”

20151203_205448Recordó a los líderes anglicanos, musulmanes, hindúes y de otras religiones que al cooperar entre ellos se convierten ‘en una bendición para las comunidades’

El papa Francisco inició su segundo día del viaje apostólico en Kenia con un encuentro interreligioso y ecuménico en la capital Nairobi, en el salón de la Nunciatura Apostólica.

En un país en el que conviven diversas religiones: musulmanes, anglicanos, hindúes, pentecostales, católicos y de otros credos, en donde el diálogo interreligioso es algo familiar, el Papa recordó que “cuidando el crecimiento espiritual nos convertimos en una bendición para las comunidades en las que viven nuestros pueblos”. Y que por lo tanto “la cooperación entre los líderes religiosos y sus comunidades se convierte en un importante servicio al bien común”.

El Pontífice quiso subrayar el rol esencial de las religiones “en la formación de las conciencias, infundiendo en los jóvenes los profundos valores espirituales de nuestras respectivas tradiciones” y preparando buenos ciudadanos que sean “capaces de impregnar la sociedad civil de honradez, integridad” y fundamentalmente una visión del mundo que “valore a la persona humana por encima del poder y del beneficio material”.

El Papa quiso también aseverar que “el Dios a quien buscamos servir es un Dios de la paz. Su santo Nombre no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia”.

Así al recordar el Concilio Vaticano II, en el que la Iglesia católica se ha comprometido con el diálogo ecuménico e interreligioso, el Pontífice reafirmó “este compromiso, que brota de nuestra convicción en la universalidad del amor de Dios y en la salvación que Él ofrece a todos”.

A continuación el texto completo del mensaje:

«Queridos amigos: les agradezco su presencia esta mañana y la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos de reflexión. Deseo dar las gracias, de modo particular, a Monseñor Kairo, Arzobispo de Wabukala, y al profesor El-Busaidy por las palabras de bienvenida que me han dirigido en nombre de ustedes y de sus respectivas comunidades.

20151203_205510Siempre que visito a los fieles católicos de una Iglesia local considero importante el poder reunirme con los líderes de otras comunidades cristianas y tradiciones religiosas.

Espero que este tiempo que pasamos juntos sea un signo de la estima que la Iglesia tiene por los seguidores de todas las religiones y afiance los lazos de amistad que ya nos unen.
En realidad, nuestra relación nos impone desafíos e interrogantes. Sin embargo, el diálogo ecuménico e interreligioso no es un lujo. No es algo añadido u opcional sino fundamental; algo que nuestro mundo, herido por conflictos y divisiones, necesita cada vez más.

En efecto, nuestras creencias y prácticas religiosas influyen en nuestro modo de entender nuestro propio ser y el mundo que nos rodea. Son para nosotros una fuente de iluminación, sabiduría y solidaridad, que enriquece a las sociedades en las que vivimos.
Cuidando el crecimiento espiritual de nuestras comunidades, mediante la formación de la inteligencia y el corazón en las verdades y en los valores que nuestras tradiciones religiosas custodian, nos convertimos en una bendición para las comunidades en las que viven nuestros pueblos.

En las sociedades democráticas y pluralistas como la keniata, la cooperación entre los líderes religiosos y sus comunidades se convierte en un importante servicio al bien común.

Desde esta perspectiva, y en un mundo cada vez más interdependiente, vemos siempre con mayor claridad la necesidad de una mutua comprensión interreligiosa, de amistad y colaboración para la defensa de la dignidad otorgada por Dios a cada persona y a cada pueblo, y el derecho que tienen de vivir en libertad y felicidad.

Al promover el respeto de esa dignidad y de esos derechos, las religiones juegan un papel esencial en la formación de las conciencias, infundiendo en los jóvenes los profundos valores espirituales de nuestras respectivas tradiciones, preparando buenos ciudadanos, capaces de impregnar la sociedad civil de honradez, integridad y una visión del mundo que valore a la persona humana por encima del poder y del beneficio material.

Pienso aquí en la importancia de nuestra común convicción, según la cual el Dios a quien buscamos servir es un Dios de la paz. Su santo Nombre no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia.

Sé que está aún vivo en sus mentes el recuerdo de los bárbaros ataques al Westgate Mall, al Garissa University College y a Mandera. Con demasiada frecuencia, se radicaliza a los jóvenes en nombre de la religión para sembrar la discordia y el miedo, y para desgarrar el tejido de nuestras sociedades.

20151203_205530Es muy importante que se nos reconozca como profetas de paz, constructores de paz que invitan a otros a vivir en paz, armonía y respeto mutuo. Que el Todopoderoso toque el corazón de los que cometen esta violencia y conceda su paz a nuestras familias y a nuestras comunidades.

Queridos amigos, este año se celebra el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, en el que la Iglesia católica se ha comprometido con el diálogo ecuménico e interreligioso al servicio de la comprensión y la amistad.

Deseo reafirmar este compromiso, que brota de nuestra convicción en la universalidad del amor de Dios y en la salvación que Él ofrece a todos. El mundo espera justamente que los creyentes trabajen junto con las personas de buena voluntad, para afrontar los numerosos problemas que afectan a la familia humana.

Mirando hacia el futuro, imploremos que todos los hombres y las mujeres se consideren hermanos y hermanas, pacíficamente unidos en y a través de sus diferencias. Recemos por la paz.

Les agradezco su atención y suplico a Dios Todopoderoso que les conceda a ustedes y a sus comunidades la abundancia de sus bendiciones.

(Fuente: ANSA, EPA/DAI KUROKAWA ,  Sergio Mora |  26 de nov |  ZENIT.org

20151203_205638