Kanonizacja Brata Karola. Odpowiedzialnych Międzynarodowej. Grudzien 2021

KANONIZACJA BRATA: RADOŚĆ I ZOBOWIĄZANIE

List Odpowiedzialnych Międzynarodowej Wspólnoty Jezus Caritas do Braci na całym świecie

Drodzy bracia

Wreszcie nadeszła długo oczekiwana wiadomość: papież Franciszek kanonizuje brata Karola w Rzymie 15 maja 2022 r., wraz z sześcioma innymi błogosławionymi. Ta wiadomość wypełniła nas wszystkich: świeckich, zakonników i zakonnice, diakonów, biskupów i księży, których inspiruje duchowość brata Karola, wielką radością.

Sobór Watykański II mówi, że „Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni, w nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów. Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednoczenie we wspólnocie (in communione) i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne, i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia. Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi” .

Brat Karol był posłusznym narzędziem działania Ducha Świętego z pasją i wielką wolnością wewnętrzną dał się prowadzić samemu Duchowi, zawsze starając się pełnić wolę Ojca. Nie zapominajmy, że trzy razy dziennie modlił się słowami Hymnu do Ducha Świętego – Veni Creator Spiritus. Kierowany i prowadzony przez Ducha Świętego, wszedł do życia monastycznego i został sługą klarysek w Nazarecie. Przyjął święcenia na kapłana diecezjalnego i został misjonarzem wśród muzułmanów „opuszczonych w głębi afrykańskiej pustyni” Continue Reading →