De heikligverklaring van broeder Charles. Internationale Team december 2021

DE HEILIGVERKLARING VAN BROEDER CHARLES: EEN VREUGDE EN EEN ENGAGEMENT

Brief van het internationale team aan de broeders wereldwijd.

Beste broeders,

Het langverwachte nieuws is er eindelijk gekomen: Paus Franciscus zal Broeder Charles op 15 mei 2022 in Rome canoniseren, samen met zes andere zaligen. Dit nieuws heeft ons allemaal vervuld met vreugde, wij allen die geïnspireerd zijn door zijn spiritualiteit: leken diakens, bisschoppen en priesters.

Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat “de Geest woont in de Kerk en in de harten van de gelovigen als in een tempel… Hij rust de Kerk toe en leidt haar door de verscheidenheid van hiërarchische en charismatische gaven, en versiert haar met zijn vruchten (…). Op grond van het Evangelie, verjongt hij de Kerk en vernieuwt hij haar onophoudelijk.
Hij leidt haar naar de volmaakte eenheid met haar Geliefde.”

Broeder Charles was een volgzaam instrument voor de werking van de Heilige Geest. Hij liet zich door Hem leiden met passie en een grote innerlijke vrijheid, altijd zoekend om de wil van de Vader te doen.

Laten we niet vergeten dat hij drie keer per dag het “Veni Creator” bad. Gedreven door de Geest tot het monastieke leven, werd hij een knecht bij de Clarissen van Nazareth, aanvaardde hij om tot diocesaan priester te worden gewijd en werd hij missionaris onder de Moslims “zich identificerend met de laatsten en de meest verlatenen, diep in de Afrikaanse woestijn”.

Zonder het te bedoelen, heeft Charles de Foucauld verregaand het religieuze en priesterlijke leven vernieuwd, uitgaande van een radicale imitatie van Jezus van Nazareth: door een absolute gehoorzaamheid aan de Vader en vertrouwvolle overgave in zijn handen, door armoede in zijn manier van leven en zijn inzet voor de meest kwetsbaren, door een actieve zoektocht te ondernemen naar de periferieën waar het Evangelie nog nooit verkondigd was, door een broeder te worden voor allen, als een bevoorrechte weg van evangelisatie.

Zijn invloed verspreidde zich over de hele Kerk, vooral in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, en gaf aanleiding tot een “arme Kerk voor de armen” zoals paus Franciscus zei tegen de journalisten na het ontvangen van zijn Petrusambt. Een missionaire kerk, in beweging gezet door barmhartigheid, die op zoek gaat naar mensen om hen de de parel van het Evangelie aan te bieden. Een Kerk van martelaren die gelooft in de vruchtbaarheid van de graankorrel die in de aarde wordt geworpen, die sterft en veel vrucht draagt. Een Kerk die, samen met mannen en vrouwen van andere religies en niet-gelovigen, zoekt naar wegen van broederschap en vriendschap om geweld en onrecht te overwinnen. Het getuigenis van broeder Charles is vandaag meer dan ooit geldig en kan een inspirerende en verhelderende baken zijn voor de universele Kerk, om de diepgaande hervorming te bevorderen die paus Franciscus leidt binnen het Volk van God. Het is dan ook geen toeval dat hij zijn encycliek Fratelli Tutti eindigt met te verwijzen naar Broeder Charles als zijn belangrijkste inspirerende figuur.

Voor ons, priesters van JESUS CARITAS, is deze heiligverklaring niet alleen een geschenk, maar ook een oproep om actiever mee te werken aan het proces van vernieuwing van de Kerk die de Heilige Geest in haar bewerkt door paus Franciscus door onze steeds groeiende trouw aan het charisma van Broeder Charles.

Het betekent eveneens een engagement om het leven van de nieuwe heilige bekend te maken bij seminaristen en priesters, zodat zij hem als inspirerende figuur kunnen nemen voor hun evangelisatieambt in een cultuur die steeds meer vervreemd is van de waarden van het Evangelie en die onverschillig is tegenover het lijden van de armen en de onderdrukten.

De leken van onze geestelijke familie kijken ook uit naar onze nabijheid om de getuigenis en geschriften te verdiepen van broeder Charles die hen in staat zullen stellen om zich actief aan te sluiten bij de “missionaire transformatie van de Kerk” gepromoot door Paus Franciscus.

Beste broeders, we vragen u om elke opportuniteit aan te grijpen om met hernieuwde energie en vastberadenheid aan de slag te gaan in deze genadevolle tijd rond 15 mei! Charles de Foucauld zal nog enige tijd in de schijnwerpers staan, zowel bij de religieuzen als bij het grote publiek. Organiseer conferenties, schrijf artikelen in kerkelijke tijdschriften en in seculiere kranten, organiseer bijeenkomsten met jongeren, praat met onze bisschoppen en wees creatief in het bekend- en vruchtbaar maken van de gave die wij hebben ontdekt in het spoor van broeder Charles. Eerst en vóór alles, moeten we ons engagement verlevendigen om samen verder op weg te gaan in Foucauldiaanse spiritualiteit, vooral door onze persoonlijke uitwisselingen binnen onze lokale fraterniteiten.

Tot slot wensen wij u allen een gezegend kerstfeest toe. Net zoals de Emmanuel kwam als een klein kind in een kribbe bij Maria en Jozef, moge hij alle families in de marge omarmen “die door de pandemie nog meer gemarginaliseerd zijn” met zijn geschenken van vreugde, tederheid en hernieuwde hoop.
Moge de God van het Licht blijven schijnen in de systemen, structuren en relaties van onze wereld van vandaag die verstrikt zijn in leugens en
onverschilligheid. Laten wij met de drie Wijzen het Synodale Volk van God zijn, samen op weg, naar elkaar luisterend als broeders en zusters die op zoek zijn naar de Geboorte van een nieuw begin.

Eric, Honoré, Matthias, Tony en Fernando
Het internationaal Team van JESUS CARITAS

December 2021

PDF: De heikligverklaring van broeder Charles. Internationale Team december 2021 nl

Een antwoord naar “De heikligverklaring van broeder Charles. Internationale Team december 2021”

  1. Thanks for the encouragement from Richard and Greg and Mark in USA. We are meeting to plan our next Week of Nazareth and will try to celebrate this canonization moment. Richard plans to attend.