Aan de internationale en de Europese verantwoordelijken van de priesterfraterniteit

Begin deze week op onze recollectie zijn de namen bekend van de nieuwe Vlaamse verantwoordelijke voor de priesterfraterniteit en de assistent die hem zal helpen. Het gaat om Eddy Lagae (vroeger ook reeds Vlaamse verantwoordelijke en ook een periode lid van de Europese equipe) die verkozen is als verantwoordelijke voor de komende vijf jaar. Hij koos op zijn beurt Matthieu Jottier als zijn ‘assistent’. Matthieu is een van de jongste broeders. Zij behoren tot dezelfde ‘kleine fratgroep’, wat een waarborg is voor goede samenwerking. Binnenkort zullen zij u alle gegevens bezorgen die noodzakelijk zijn voor de contacten internationaal en op Europees vlak.

André Foulon – Matthieu Jottier – Eddy Lagae

Daarmee komt een einde aan de periode (het is omwille van corona zes jaar geworden) waarin André Foulon de Vlaamse verantwoordelijke was, wat hij overigens op een prachtige manier heeft volbracht! Tevens een einde aan mijn hulp daarbij voor de ‘externe betrekkingen’. In die functie ben ik naar Rudy getrokken voor de Europese ontmoeting in 2017 en naar Cebu voor de internationale ontmoeting drie jaar geleden. Beide ontmoetingen hebben mijn leven getekend en ik dank jullie voor wat het mij persoonlijk en als lid van de fraterniteit heeft bijgebracht.

Met het nieuwe Vlaamse team zijn we met onze kleine groep van priesters van de fraterniteit (we zijn nog met 25) in Gods goede hand en in die van de heilige Charles de Foucauld.
Genegen, warme, broederlijke groet aan jullie allen, mede in de naam van André Foulon. Heel bijzonder ook aan Eric Lozada die gezien de tyfoon in Cebu voor een moeilijke taak staat. Gods zegen!

Guido Debonnet

PDF: Flemish fraternity, letter 22 January 2022, nl