De Levensherziening, school voor fraterniteit. Manuel POZO OLLER

Document van de Priesterfraterniteit
Iesus Caritas, Spanje
Galapagar, Madrid, augustus, 2022

I Wat zegt het Directorium?

“Het is vooral in de Levensherziening dat de fraterniteit haar functie van levensregel uitoefent. Er wordt veel gesproken over ‘Levensherziening’, maar het gaat om verschillende realiteiten: verschillende uitwisselingen, evangelische studies, herziening van het apostolisch leven. Voor ons, in de Fraterniteit, is de Levensherziening een daad van gemeenschappelijk geloof, waarin wij gebeurtenissen, zorgen, hoop en teleurstelling delen, een gemeenschappelijke lezing van het leven om de oproepen van de Heer te ontdekken (…)

De Levensherziening is vooral een contemplatieve kijk op de werking van de Heilige Geest in ons leven. Tegelijkertijd is het het middel tot een blijvende bekering, dat ook het beste in ieder van ons moet bereiken, altijd beschikbaar zijn voor de roepstemmen van de Heer, juist daar waar we ze niet verwachten, waar we Hem tot nu toe niet gezien of gehoord hadden. De terugblik op het leven helpt ons de Heer te ontdekken die altijd groter is, altijd anders en zelfs onthutsend voor ons is.
Er is een eenheid van proces tussen de Herziening van het Leven (LH) en de andere middelen van de Fraterniteit. De Levensherziening wordt het best voorbereid in de woestijn, altijd in gebed en, indien mogelijk, schriftelijk. Het is beter ze niet te doen dan ze te improviseren. Het veronderstelt een klimaat van gebed, van luisteren naar het Woord van God, van aandacht voor elkaar. Je hoeft niet bang te zijn voor momenten van stilte. Wij moeten de moed hebben om elkaar te bevragen, voorzichtig maar openhartig, zonder angst voor spanningen en mogelijke confrontaties. Valse vriendschap is de dood van ware levensbeschouwingen en dus van de fraterniteit.
Het uitvoeren van een levensbalans impliceert een engagement van iedereen om de gesprekken samen te voeren. Ieder moet zich verantwoordelijk voelen voor en solidair zijn met de anderen.
Een authentieke levensbeschouwing kan ons kennis laten maken met het mysterie van Christus’ dood en verrijzenis die in ons werkzaam zijn. En, soms, zal het ons leiden naar het sacrament van verzoening.

II De LH opvatten als een school van luisteren, onderscheiden en broederlijkheid

Samen met aanbidding, is dit het sterke punt van de retraite. Het doel ervan is ons te helpen een contemplatieve visie te krijgen op het leven, op de werkelijkheid. Om het leven te leren zien door de ogen van God.
Het is niet alleen maar een techniek voor broederlijke- of groepsbijeenkomsten. Probeer tot een contemplatief hart te komen.
Het is geen biecht of geestelijke leiding. Geen hulpmiddel om te begrijpen of te interpreteren.
Het betreft:
1. Een manier om de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven te zoeken, in gesprek met onze broeders en zusters, zodat zij ons vanuit hun zoektocht kunnen helpen Gods wil te vinden. Het is geen vraag om advies, maar samen onderscheidingen maken. De LH wordt voorbereid in aanbidding en stilte.
2. Een manier om het Evangelie te lezen in het leven van mensen, en een manier om het Evangelie te lezen in de Kerk. Leer de bewegingen lezen van de Geest in de feiten, en als groep.
3. Een ontmoeting met Jezus vandaag, een Jezus die leeft in de realiteit van de wereld en in de mensen van vandaag.
4. Een vraag over mijn manier van zijn en leven, door wat anderen ervaren.
5. Een broederlijke deelname aan het leven van de broeders.
Hoe verloopt de voorbereiding?
De LH wordt voorbereid in aanbidding en stilte. Een tijd van stilte waarin de realiteit van het leven en aanbidding door elkaar lopen.

III Het broederlijk leven en de LevensHerziening

In de Fraterniteit moet de LH ook gaan over het delen van hoe het terugblikken op het leven ons brengt bij de intuïties van Charles de Foucauld en de Fraterniteit: aanbidding, het Evangelie, de zorg voor de armen en het broeder-zijn, zoals Jezus.

* De theologische grondslag ervan is de Bijbelse ervaring die de Heer deelt met zijn volk en met hen die zijn eigen geschiedenis vormen, waardoor de geschiedenis van ieder van ons tot heilsgeschiedenis wordt. Deze contemplatieve blik zal ons helpen om de dubbele blik op elke situatie te leren zien. Er is een eerste aspect dat we zien, en op de achtergrond ervan is er de aanraking van God.

* Het is niet alleen het materiaal waarnaar wij contemplatief kijken, het is ook het middel tot een blijvende bekering. Elke keer als we naar de campingcar gaan, gaan we in een houding van bekering, klaar om te zien welk deel van ons moet veranderen, welk deel van anderen moet veranderen, om hen te helpen de juiste weg te lezen.
* Samen de LH beleven is een enorme ervaring van God mogen beleven. Door de situaties die we in de LH voorstellen, speuren we naar Gods voorzienigheid en zijn vriendschap.

* Daarom zal LH soms dankzegging uitlokken. Op andere momenten zal het een verzoek om vergeving uitlokken, of een verzoek om hulp om te realiseren datgene waarvan we ons bewust werden.

* Woorden zijn net zo belangrijk als stiltes. Rustig aan. Er zijn interessante stiltes, bij onszelf of in de groep, om te leren respecteren, te verinnerlijken, om hulp te vragen, om binnen te laten wat we horen. Wij moeten het ritme respecteren dat serieuze communicatie van ons verlangt.

Manuel POZO OLLER, Spaanse fraterniteit

PDF: De Levensherziening, school voor fraterniteit. Manuel POZO OLLER nl

Reacties zijn gesloten.