Brief aan Gianantonio, 28 Augustus 2018

Beste broer,
deze morgen heb je je Pasen gevierd en de Heer heeft je in zijn armen ontvangen als een zeer geliefde broeder. We hebben veel voor jou gebeden, en ons smeken is niet tevergeefs geweest. Je bent nu op de beste plaats, deze van de gelukkigen, jij die gedurende 57 dagen van je vrijheid werd beroofd tijdens de gijzeling in Kameroen; jij die je hoop niet hebt verloren tijdens dit ziektejaar. Je hebt ons een getuigenis van vrede en vertrouwen gegeven. “Met een oneindig vertrouwen…” hebt jij het Gebed van Overgave gebeden zoals Charles de Foucauld. Jij, de geliefde broeder van alle personen die je gediend hebt en voor wie je hebt gewerkt…

Ik moet je danken om dit zo kostbare getuigenis van je leven. Je hebt je niet teruggetrokken en niet aan anderen de zending overgelaten die Heer je heeft toevertrouwd. Jouw afscheid (adieu) doet me veel pijn, maar ik weet dat het maar tijdelijk is. Wij zullen ons terugvinden in de fraterniteit van de kinderen Gods.

We herinneren ons de ketting van de wereldwijde gebedscampagne voor jullie bevrijding tijdens de gijzeling. Gebed voor jou en voor Gilberte. Ik had het geluk haar te bezoeken in Montreal. Zij toonde mij ook zaken die ze uit die tijd van de ontvoering bewaard heeft. Gebed ook voor Giampaolo, missionaris in Kameroen, die ik ook mocht bezoeken.

We hebben ons verheugd in het nieuws van jullie bevrijding.

Met Pasen 2014 hebben de klokken vreugdevol geklonken in veel kerken van Spanje, Italië en op zoveel plaatsen.

Jouw gijzeling heeft ons gemotiveerd om na te denken over het gebrek aan vrijheid in de mensheid: bij verdrukte volkeren, bij de armsten der armen. Over de macht van de machtigen die de kleinen verplettert. Over de manipulatie van mensenlevens door commerciële belangen en over de machtigen die zich laf verstoppen en alleen door het dragen van hun oorlogsbijlen laten zien. Maar de mens en zijn rechten waar paus Franciscus telkens op terugkomt, gaat uit boven elke ideologie.

Jouw Italiaanse Fraterniteit, jouw familie, jouw diocees Vivenza, je vrienden in Kameroen zullen je missen.

Alle broeders van de priesterfraterniteit zullen jou als referentiepunt blijven nemen voor de waakzame, geëngageerde missionaris, de mens van God die ons een spoor nalaat om ons aan te moedigen en te blijven werken aan het Rijk van God en zijn gerechtigheid. Giampalo, je missiecompagnon in Kameroen, zal verder het graan zaaien van het Koninkrijk dat klein en onooglijk blijft groeien in onze wereld.

Ik heb de grote vreugde gehad je persoonlijk te mogen kennen in Castelfranco, in Italië in 2015 en vorige zomer in Rudy (Polen) door met jou te mogen deelnemen aan de Europese Fraterniteitsontmoeting. Iets in mij zei me toen dat je je gezondheid moest verzorgen en ik heb er met jou ook over gesproken.

Gedurende de laatste maanden hebben we vaak gecommuniceerd en ik heb met bezorgdheid je gezondheidstoestand gevolgd. Vandaag breng ik dank aan de Heer voor jouw leven, voor de manier waarop je je beproevingen overstegen hebt door je grote menselijke kwaliteiten. Zij leren mij alle negativiteit van het leven te evalueren vanuit het besef dat de graankorrel maar vrucht kan dragen als hij eerst sterft. Zoals broeder Charles heb jij alles gegeven voor de meest verontrechten en dat vervult mij met vreugde, ondanks de pijn van de scheiding. Uit alles wat we als pijnlijk ervaren ben ik zeker dat er iets nieuws groeit, onverwacht, positief, goed voor onszelf en voor de naderen. Dank dat je mij dat geleerd hebt en dat ik daarin geduldig mag zijn en vredevol.

Ik bid nu voor jou tot God dat Hij je vandaag zijn genade en liefde schenkt. Wij zullen je altijd in gedachten houden.

Aurelio SANZ BAEZA, priesterfraterniteit Jesus Caritas,
verantwoordelijke broeder.

Perín, Carthagène, Murcia, Spanje, 28 augustus 2018, martelaarschap van Johannes de Doper

Biografie

Gianantonio ALLEGRI, broeder van de priesterfraterniteit Jesus Caritas.

Hij werd geboren in 1957 in Pievebelcino (Vicenza, Italië). Priester in 1982. Onderpastoor in enkele parochies van Vicentino. Van 1991 tot 2001 heeft hij als missionaris in Kameroen gewerkt als Fidei Donum-priester. Hij kwam terug om pastoor te worden in Magré di Schio tot 2013. Hij maakt een reis naar Kameroen en wordt 57 dagen gegijzelf door Boko Haram, samen met zijn reisgenoten zuster Gilberte BOUSSIÈRE van Québec, en Giampaolo MARTA van hetzelfde diocees Vicenza. Na zijn vrijlating komt hij terug in het diocees en wordt hij pastoor in Maria Bertilla de Vicenza.

Sinds deze morgen vroeg is hij in de armen van onze Vader, na gedurende een jaar gestreden te hebben tegen de kanker.

Video’s van Charles de Foucauld (deel twee)

Charles de Foucauld

 

Carlos de Foucauld – VOLVER A NAZARET

 

Charles de Foucauld – Bruder Jesu Bruder der Menschen

 

“Una vida inútil” Carlos de Foucauld

 

Intuiciones del hno Carlos y las Palabras de Papa Francisco
[iframe src=”https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxjz95TOvQEdCMEmULTXvI9ODlVrqLAt6dIsMtDy_mMX347G-lhsOZr9EJYayq4fETYMCHFGQohvGvlC1xSzYK3-Ugy8SUqi7l1W8Cd-atfJistb1NgnfRYxPd5n2pHm96dwc19″ width=”640″ height=”360″ scrolling=”auto” ]