Text 1, De heiligverklaring van broeder Charles en onze optie voor de armen

PRIESTERFRATERNITEIT JEZUS CARITAS

DE HEILIGVERKLARING VAN BROEDER CHARLES VOORBEREIDEN

THEMA 1: DE HEILIGVERKLARING VAN BROEDER CHARLES EN ONZE OPTIE VOOR DE ARMEN

Fernando Tapia Miranda
Internationaal team

“De pandemie heeft de moeilijke situatie van de armen en de grote ongelijkheden in onze wereld blootgelegd”, zei paus Franciscus op 19 augustus. En hij voegde eraan toe: “Als het virus geen onderscheid maakt tussen de getroffen personen, is het op zijn verwoestende pad geconfronteerd met grote ongelijkheden en discriminaties. En het heeft deze vergroot!”

Dit betekent dat de armen vandaag de dag meer lijden dan voorheen, door gebrek aan gezondheidszorg, werkloosheid en honger.

De Heilige Vader erkent dat de reactie op de pandemie tweeledig moet zijn: aan de ene kant “is het essentieel om het tegengif te vinden voor een klein maar verschrikkelijk destructief virus, dat zijn net over de hele wereld verspreidt”, en aan de andere kant, voegt de paus eraan toe, “we moeten genezen van een ander groot virus, dat van het sociaal onrecht, de ongelijkheid van kansen, de marginalisatie en het gebrek aan bescherming van de zwaksten”.

Deze situatie stimuleert ons om onze evangelische optie voor de armen opnieuw te bevestigen. Franciscus zegt in zijn catechese: “Geloof, hoop en liefde drijven ons noodzakelijkerwijs naar deze voorkeur voor de meest behoeftigen, deze gaat verder dan de pure hulp die noodzakelijk is. Het houdt in dat we samen op weg gaan, dat we onszelf laten evangeliseren door hen, die de lijdende Christus goed kennen, en dat we onszelf laten ‘besmetten’ door hun ervaring van verlossing, door hun wijsheid en hun creativiteit. Delen met de armen betekent elkaar wederzijds verrijken. En als er zieke sociale structuren zijn die hen ervan weerhouden van een toekomst te dromen, dan moeten we samenwerken om ze te genezen en te transformeren.” (Wie zou hier niet de manier van evangeliseren van broeder Charles in herkennen?)

De Heilige Vader bevestigt dat “de pandemie een crisis is en uit een crisis komen we niet op dezelfde manier: we komen er beter uit, of we komen er slechter uit. We zouden er beter moeten uit komen als het gaat om sociaal onrecht en om de aantasting van het milieu.”

De heiligverklaring van broeder Charles vindt in deze context plaats en het is geen toeval. Door deze genadevolle gebeurtenis wil God in de ogen van allen een man, een gelovige, een pastor, een missionaris plaatsen die zichzelf met lichaam en ziel gaf aan de armsten en meest verlatenen van zijn tijd, de Toearegs. Hij werd een van hen, ging met hen op weg, liet zich door hen evangeliseren. Heiligheid komt vandaag door de voorkeursoptie voor de armen.

Als we de heiligverklaring van broeder Charles zo goed mogelijk willen voorbereiden en vieren, is het niet om broeder Charles te verheerlijken, maar om in de hele kerk een actieve en proactieve liefde voor de kleinsten en de laatsten te versterken, wat vandaag de dag meer dan ooit nodig is. De paus zegt in Evangelii Gaudium: “De schoonheid van het evangelie kan door ons niet altijd correct worden gemani-festeerd, maar er is één teken dat nooit mag ontbreken: de optie voor de laatsten, voor degenen die de samenleving afwijst en uitsluit.”(EG 165)

Wij, de geestelijke familie van broeder Charles, hebben zijn charisma verwelkomd als een genade, die bovendien in deze context van pandemie een update en een bijzondere bevestiging krijgt. We kunnen dit niet verborgen houden, negeren of onvruchtbaar achterlaten. “Verlevendig de gave Gods die in u is”, zei de heilige Paulus tegen Timotheüs. Dit is de uitnodiging die onze Broeder en Heer Jezus ons vandaag geeft om bij te dragen aan de grote vernieuwing van de Kerk die de Heilige Geest aandrijft door paus Franciscus. We hebben dus een grote verant-woordelijkheid. De heiligverklaring van broeder Charles is een unieke kans om in deze richting vooruitgang te boeken.

Voor persoonlijke – of groepsreflectie en gebed:

• Zie ik een verband tussen onze keuze voor de armen, de vernieuwing van de kerk gedreven door paus Franciscus en de heiligverklaring van broeder Charles?
• Welke oproepen tot bekering stuurt de Heer ons door deze heiligverklaring?
• Wat zal mijn bijdrage zijn zodat de heiligverklaring alle vruchten draagt ​​die de Heer ervan verwacht?

Santiago de Chile, 10 september 2020

PDF: Text 1, fläm., De heiligverklaring van broeder Charles en onze optie voor de armen

Reacties zijn gesloten.