Félix

Onze broeder Félix RAJAONARIVELO is gestorven

Lid van de internationale raad en continentale verantwoordelijke voor Afrika

Félix is naar de Vader overgegaan na zijn leverkanker-ziekte.

Hij werd verzorgd in een hospitaal in Bangalore, Indië met de (financiële) hulp van veel broeders van de fraterniteit en van zijn familie. Hij kwam naar Madagascar terug op 8 mei en de vooravond van Pinksteren, om 14u.50 heeft hij zijn geest aan God teruggegeven en is zijn leven als gelukzalige begonnen. Hij stierf in Carmelo d’Amborovy waar wij de vergadering hadden van de internatiolale equipe in 2014.

Vandaag 5 juni was de Verrijzenismis in de kathedraal van Mahajanga.

Ik ben verheugd en triestig terzelvertijd. Deze lieve broeder laat een leegte na, maar ook een hoop.

Félix heeft veel gegeven aan de fraterniteit en aan de Kerk in Madagascar. Zijn leven moedigt ons aan om Jezus te verkondigen in de stijl van Nazareth. Hij zal ons daarbij helpen door zijn tussenkomst bij de Vader en door zijn onverwoestbare glimlach.

De internationale equipe en alle broeders van de priesterfraterniteit Jesus Caritas wereldwijd en ook de familie van Charles de FOUCAULD in Madagascar hebben een hart dat pijn lijdt. Félix zal de droefheid in vreugde omkeren, zoals Jezus bij zijn vrienden.

Dank je wel, Félix voor alles wat je ons gegeven hebt. Dank voor je gastvrijheid en je Nazareth. Je zal ons steeds nabij blijven.

Aurelio SANZ BAEZA,
verantwoordelijke broeder

5 juni 2017

PDF: FÉLIX, neer