MAURICIO, nieuwe bisschop

Goed nieuws voor de Fraterniteit: onze broeder Mauricio da SILVA JARDIM, van de Fraterniteit van Brazilië werd door paus Franciscus tot bisschop benoemd van Rondonópolis-Guiratinga (Mato Grosso).

Mauricio werrd geboren in Sapucaia do Sul, in de staat Rio Grande do Sul, op 9 februari 1969. Op de leeftijd van 21 jaar is hij binnengetreden in het seminarie en hij werd priester gewijd op 11 december 1999 in de parochie van Nossa Senhora de Fátima. de Sapucaia do Sul. Hij werd geïncardineerd in de clerus van het aartsbiscom Porto Alegre, hoofdstad van de staat Rio Grande do Sul.

Hij is medepastoor gewor-den en pastoor, raadgever bij de jongerenpastoraal, animator voor de roepingen en geestelijk directeur van de voorbereidende afdeling van het seminarie van het aartsbisdom Hij werd tevens missinoaris in Mozambique, want hij is specialist in missiologie.Hij werd benoemd tot nationaal directeur van de Pontificale missionaire werken van Brazilië (POM) in 2016. Deze functie en de verantwoordelijkheid ervoor hebben hem ertoe gebracht in 2021 een groots coördinatie- en aniamtiewerk in de Braziliaanse kerk tot stand te brengen: een geest van mssionering en evangelisatie in de lijn van een Kerk die naar buiten treedt, een nabije kerk die als een barmhartige samaritaan naar de periferie gaat.

In november 2012, ter gelegenheid van onze wereldbijeenkomst in Parijs heb ik hem voor de internationale raad van onze Priesterfraterniteit Jesus Caritas gekozen als broeder uit Latijns-Amerika. Met hem werkte ik samen tot januari 2019, (in de internationale equipe) met Jean-François, Emmanuel, Mark en onze dierbare Felix. Het werd een heel positieve ervaring van fraterniteit en equipewerking.

Mauricio vervoegt de lijst van Braziliaanse bisschoppen van de frateniteit met Jeová en onlangs Silvio , met Edson, Eugénio et anderen. Het is dus een grote vreugde voor ons als broeders, wereldwijd. Moge zijn ministerie, in de lijn van de opvolgers van de apostelen, gemarkeerd zijn door het appel om steeds aan de kant van de armen te staan. Moge hij in zijn diocesaan Nazareth een luisterend oor bieden aan de priesters, de leken, andere christelijke groeperingen en aan zij die ver van de Kerk verwijderd zijn. Hij zal tot bisschop worden gewijd in Porto Alegre, op 19 augustus 2022. Ons gebed, onze vreugde en onze beste wensen! “Ad multos annos”.

Aurelio SANZ BAEZA,
priesterfraterniteit Iesus Caritas van Spanje

PDF: MAURICIO, nieuwe bisschop, nl