De heikligverklaring van broeder Charles. Internationale Team december 2021

DE HEILIGVERKLARING VAN BROEDER CHARLES: EEN VREUGDE EN EEN ENGAGEMENT

Brief van het internationale team aan de broeders wereldwijd.

Beste broeders,

Het langverwachte nieuws is er eindelijk gekomen: Paus Franciscus zal Broeder Charles op 15 mei 2022 in Rome canoniseren, samen met zes andere zaligen. Dit nieuws heeft ons allemaal vervuld met vreugde, wij allen die geïnspireerd zijn door zijn spiritualiteit: leken diakens, bisschoppen en priesters.

Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat “de Geest woont in de Kerk en in de harten van de gelovigen als in een tempel… Hij rust de Kerk toe en leidt haar door de verscheidenheid van hiërarchische en charismatische gaven, en versiert haar met zijn vruchten (…). Op grond van het Evangelie, verjongt hij de Kerk en vernieuwt hij haar onophoudelijk.
Hij leidt haar naar de volmaakte eenheid met haar Geliefde.”

Broeder Charles was een volgzaam instrument voor de werking van de Heilige Geest. Hij liet zich door Hem leiden met passie en een grote innerlijke vrijheid, altijd zoekend om de wil van de Vader te doen.

Laten we niet vergeten dat hij drie keer per dag het “Veni Creator” bad. Gedreven door de Geest tot het monastieke leven, werd hij een knecht bij de Clarissen van Nazareth, aanvaardde hij om tot diocesaan priester te worden gewijd en werd hij missionaris onder de Moslims “zich identificerend met de laatsten en de meest verlatenen, diep in de Afrikaanse woestijn”. Continue Reading →

Intensieve zorgen. Aurelio SANZ BAEZA

Ik leef, het monotone geluid van het beademingsapparaat, van de machines die me controleren, laat me weten dat mijn hart niet gestopt is. Ik weet niet wanneer of hoe ik hier ben gekomen. Mijn horloge stopte in mijn geest en ik stopte met kijken naar het verstrijken van de tijd in dat voorwerp dat mij in het moment plaatst en dat ik nu, niet mis. De geluiden van mijn huis, van mijn werk, van mijn straat, van het café waar ik een koffie of een biertje drink, zijn achtergebleven op een harde schijf waarvan ik niet weet of ik die ooit zal recupereren. Het virus heeft alles uit de hand laten lopen, het heeft me verwijderd van degene waar ik van houd. Wat mij via de media van op afstand bereikte over hoe mensen zich in dezelfde situatie bevonden als ik nu, is mijn realiteit op dit moment. Zoals zoveel dingen in het leven, denk je dat het je nooit zal overkomen.

Ik realiseer me dat er mensen zijn die voor me zorgen; ik kan ze niet goed zien en het is alsof ik in een ruimteschip zit, waar je hun ogen alleen ziet door hun veiligheidsbril en de schermen die hen tegen mij beschermen, vergelijkbaar met wat ik in mijn werk gebruik. Ik ben een gevaar, maar een gevaar dat hun aandacht en, denk ik, veel genegenheid vraagt, ook al kennen ze me nog niet. Ik ken hun namen niet, noch is hun stem mij duidelijk – hoewel altijd zonder iets te eisen – en ik versta niet wat zij tegen mij zeggen. Ik mag mezelf zijn. Ik kan me niet bewegen, en ik heb geen enkele zin om een vinger te verroeren. Continue Reading →